Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy, která je zapsána
ve “školském rejstříku”

V květnu, přesněji řečeno od 2.5. do 16.5., budou probíhat zápisy do mateřských škol.

Pokud stále váháte, jaké předškolní zařízení pro své dítě zvolit, možná Vám pomůže článek Kam s ní(m)? aneb Vybíráme předškolní zařízení.

Mateřské školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které patří mezi nejvyhledávanější zařízení, se musí řídit školským zákonem a přijímat děti “od 2 do zpravidla 6 let” (dítě mladší tří let však nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok).

V následujícím textu se budu věnovat zejména zápisům do těchto „rejstříkových“ MŠ.

Mateřské školy, které jsou zřízené obcí, přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku oslaví třetí narozeniny, pokud mají trvalý pobytpříslušném školském obvodu a splní další podmínky dané zákonem, například očkování (viz níže).

Milena oslaví třetí narozeniny 30. srpna 2021.

V květnu 2021 ji rodiče přihlásí do “spádové” MŠ (podle místa trvalého pobytu), Milena bude přijata a od září 2021 může MŠ navštěvovat.

Rodiče chtějí Milenu přihlásit do “nespádové” MŠ. Tam může být přijata, pokud MŠ bude mít kapacitu, ale povinnost přijmout Milenu “nespádová” MŠ nemá.

Lucie oslaví narozeniny o čtyři dny později než Milena,
tj. 2. září 2021.

“Nestihla” tedy dosáhnout třetího roku věku před začátkem školního roku a nemá ve školním roce 2021/2022 nárok na přijetí do MŠ. MŠ ji samozřejmě může přijmout, pokud má volnou kapacitu.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná od 2. do 16. května. Sledujte například na webu MŠ (nebo zřizovatele), obecních vývěskách atp., kdy a kde se přesně zápis ve Vaší vybrané MŠ koná.

Chcete-li, aby Vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu
od 1. září 2021, k zápisu jděte v květnu 2021.

Pokud rodič podá žádost o přijetí mimo termín zápisu, pak dítě může být přijato, ale pouze v případě volné kapacity MŠ.

Pokud chcete, aby Vaše dítě začalo MŠ navštěvovat například až od ledna 2022, jděte také k zápisu už v květnu 2021.

Dítě bude přijato už od září 2021, ale docházet do MŠ nemusí (pokud není „pětiletý“ předškolák – více v článku Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti). Vyhnete se tak situaci, kdy Vám MŠ dítě v průběhu roku nepřijme, protože má naplněnou kapacitu.

Pravděpodobně však budete muset platit úplatu za předškolní vzdělávání už od září (každá MŠ si může stanovit své podmínky, informujte se proto ve Vaší konkrétní MŠ.)

Očkování

Mateřská škola může přijímat pouze očkované děti (nebo děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro kontraindikaci).

Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, je povinen prokázat řediteli MŠ zákonný zástupce potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost.

Tzv. „pětileté“ děti, které plní povinné předškolního vzdělávání v MŠ, očkované být nemusí.

Jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání pro neočkované děti si můžete přečíst v článku Možnosti předškolního vzdělávání pro neočkované děti.

Kdy musím k zápisu k předškolnímu vzdělávání?

Dítě, které oslaví páté narozeniny od 1.9.2020 do 31.8.2021, musí zákonný zástupce v květnu 2021 přihlásit k předškolnímu vzdělávání. Více píšu v článku Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti.

Co se stane pokud „pětileté“ dítě nepřihlásíte k zápisu k předškolnímu vzdělávání se můžete dočíst ve Stanovisku MPSV a MŠMT ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

Mladší děti může (ale nemusí) zákonný zástupce přihlásit k předškolnímu vzdělávání.

Co s sebou k zápisu?

  • Občanský průkaz
  • Rodný list dítěte
  • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání – zpravidla si ji stáhnete na stránkách MŠ. Součástí přihlášky bývá i vyjádření dětského lékaře, ve kterém lékař doloží, zda je či není dítě očkované a jaká má zdravotní omezení.

Dítě nemusí být zápisu osobně přítomné.

Zápis do zařízení pečující o děti předškolního věku, které není zapsáno ve “školském rejstříku”

Zařízení pečující o děti předškolního věku, které nejsou zapsány ve “školském rejstříku” si zápisy mohou upravovat podle sebe. Mohou také přijímat děti mladší dvou let. Sledujte, proto, jejich web, zveřejňují tam potřebné informace.

Jaké zařízení to jsou si můžete přečíst v článku Kam s ní(m)? aneb Vybíráme předškolní zařízení.

Přeji, ať jste přijati do předškolního zařízení, se kterým budete „na jedné lodi“.

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Více informací o mně se můžete dočíst zde. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.