Srozumitelně vám odpovím na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí.