fbpx

Zápis do ZŠ – novinky v roce 2023

Novinky v zápisech do ZŠ v roce 2023.

Digitální kompetence v MŠ

Rozvoj digitálních kompetencí dětí v MŠ - smysluplně a prakticky.

Letní provoz v MŠ

Co je letní provoz v MŠ? Letní provoz je omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci nebo srpnu, nebo v obou měsících.

Počty dětí

Jaké jsou maximální počty dětí na třídě MŠ? Co je potřeba k navýšení počtu dětí na třídě (nejen v souvislosti s přijímáním dětí z Ukrajiny)? Opravdu budeme mít až 32 dětí na třídě?

Výlety s dětmi

Osvědčené tipy na výlety s dětmi.

Děti z Ukrajiny

Místo, na kterém budu shromažďovat informace o vzdělávání dětí z Ukrajiny v MŠ.

Dodatečný odklad

Může se stát, že se u žáka během 1. pololetí 1. třídy projeví, že je nedostatečně tělesně nebo duševně vyspělý zvládat nároky školní docházky. Co pak?

Mimořádné ředitelské volno v MŠ

Mimořádné ředitelské volno v MŠ při izolaci, karanténě nebo onemocnění COVID-19 PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.

Pracovní doba pedagogických pracovníků

Základní informace o přímé a "nepřímé" pracovní době pedagogických pracovníků.

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Vzdělávání dětí s OJM v MŠ - skupiny pro jazykovou přípravu, podpůrná opatření, změny RVP PV (a ŠVP) a metodická podpora.