fbpx

Články
pro pedagogy

Udělejte si jasno v legislativě nebo získejte tipy do praxe


Adaptační období učitele

❓Jak dlouho trvá adaptační období začínajícího učitele?  ❓Je stanovený příplatek pro uvádějícího učitele? ❓Jaký je rozdíl mezi uvádějícím a provázejícím učitelem?

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání

❓Jakým způsobem může dítě plnit povinné předškolní vzdělávání? ❓Musí být všechny děti zapsané v MŠ? ❓Jak je to se vzděláváním dětí v přípravné třídě ZŠ?

Revize RVP PV – veřejná konzultace

Světlo světa spatřil návrh revidovaného RVP PV. Můžete ovlivnit jeho finální podobu díky veřejné konzultaci.

Zápis do ZŠ a odklad školní docházky

❓Kdy probíhají zápisy do ZŠ? ❓Co vše s sebou k zápisu vzít? ❓Co je potřeba doložit k žádosti o odklad školní docházky?

Akreditace průběžného vzdělávání

❓Musí být vzdělávací programy akreditované? ❓Proč některé vzdělávací programy jsou akreditované a jiné nikoli? ❓Jak je to s financováním vzdělávacích programů?

Vánoční pětiminutovka

Vzdělávací pětiminutovka, kterou si s blížícími Vánocemi nesmíte nechat ujít. Najdete v ní vše, co právě teď potřebujete. 🎄❤️🫶

Úplata za předškolní vzdělávání

❓Co vše se změnilo v rámci úplaty za předškolní vzdělávání? ❓Kdo stanoví výši úplaty a kdo peníze dostane? ❓V čem se často chybuje?

Předškolák s velkou absencí

❓Co dělat, pokud má předškolák vysokou absenci? ❓Můžeme dávat dětem, které často chybí, domácí úkoly? ❓Je vysoká absence důvodem k odkladu školní docházky?

Vzdělávací pětiminutovka Hodnocení dětí v MŠ

Hodnocení dětí v MŠ

❓Jak se v MŠ ne/hodnotí děti? ❓ Co je to formativní hodnocení? ❓ Co dělat, když kolegyně hodnotí děti pomocí černých puntíků"?

 InspIS 

Co je to InspIS a k čemu by mohl být učitelům mateřských škol dobrý? InspIS si představte jako portál, aplikaci nebo program, který spravuje Česká školní inspekce. Existuje několik “inspisů”, které můžete využívat nebo si vybrat jen některé z nich.