Kontraindikace očkování

Při zápisu do MŠ musí rodič doložit, že jeho dítě je:

  • očkované nebo
  • je proti nákaze imunní nebo
  • se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Kontraindikaci dokládá rodič potvrzením od lékaře pro děti a dorost.
Ředitel o kontraindikaci nerozhoduje.

Informaci nemusí dokládat rodiče dětí, pro které je (resp. bude) předškolní vzdělávání povinné.
Tzn. děti, pro které bude ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, nemusí u zápisu v květnu 2022 dokládat, že jsou očkované.

Informace vycházejí z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví:

„Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče.“

Trvalá kontraindikace

Podle již neplatného znění § 50, bylo nutné doložit TRVALOU KONTRAINDIKACI – slůvko „trvalou“ bylo zrušeno s platností od 1. května 2020. Již tedy neplatí, že dítě musí mít trvalou kontraindikaci! Postačuje kontraindikace “dočasná”. 

Co je kontraindikace očkování?

Děti s kontraindikací jsou jednoduše řečeno děti, které nemůžou být (do)očkovány kvůli zdravotnímu stavu.

Příklad:

Dítě má opožděný pohybový vývoj. Lékař doporučí odložit očkování. Dítě nebude (do)očkováno, ale může být přijato do MŠ neb má (dočasnou) kontraindikaci k očkování. Předpokládáme, že jakmile dítě „vše dožene“, bude doočkováno – jedná se o dočasnou kontraindikaci. 

(Pokud by stále platila původní úprava a byla nutná trvalá kontraindikace, toto dítko by nemohlo být do MŠ přijato, protože jeho kontraindikace není trvalá.) 

MŠ si nemůže svou vlastní směrnicí (školním řádem) přijímání neočkovaných dětí upravit.

O očkování jsem psala v článku „Možnosti předškolního vzdělávání pro neočkované děti.

Legislativu přeloženou do lidské řeči najdete v Průvodci legislativoo pro pedagogy MŠ.

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Zajímá-li vás téma školní zralosti, mám pro vás webinář a kurz o školní zralosti. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů