Možnosti předškolního vzdělávání pro neočkované děti

POZOR! CHYSTÁ SE NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. POKUD BUDE SCHVÁLENÁ, MŮŽE BÝT VŠE JINAK.

V poslední době, kdy spousta rodičů začíná řešit zápis do mateřských škol, se objevují otázky, jak je to vlastně s neočkovanými dětmi v předškolních zařízeních. O očkování jsem se už zmiňovala v článku Kam s ní(m)? aneb Vybíráme předškolní zařízení.

V dnešním článku přináším souhrn možností pro neočkované děti. 

(Předmětem tohoto článku nejsou informace o (ne)potřebnosti očkování.)

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Základním právním předpisem, který řeší otázku očkování dětí (nejen v rámci předškolního vzdělávání) je zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho § 50, který říká:

„Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Neočkované děti

V článku budu používat termín „neočkované děti„. Tím označuji děti, které nejsou očkované z rozhodnutí rodičů. Nemyslím tím děti, které jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (a mají pro to doklad).

Neočkované děti můžou:

⇒ docházet do „rejstříkové“ mateřské školy, pokud plní povinné předškolní vzdělávání

Školská zařízení pro předškolní děti, která jsou zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení můžete vyhledat zde.

Do „rejstříkové“ mateřské školy může být neočkované dítě přijato pouze, pokud plní povinné předškolní vzdělávání. Jednoduše řečeno „pětileté“ (a starší) dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání může neočkované dítě plnit ve:

 • veřejné mateřské škole,
 • soukromé mateřské škole,
 • lesní mateřské škole,
 • přípravné třídě základní školy,
 • přípravném stupni základní školy speciální.

docházet do neziskového zařízení

Neškolská nezisková zařízení, která jsou provozovaná pouze podle obecných právních předpisů, můžou přijmout neočkované děti.

Jedná se například o lesní kluby, komunitní školky.

využít služeb chůvy

O neočkované dítě může pečovat chůva v domácnosti klienta, která funguje v režimu volné živnosti, obor činnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“.


Neočkované děti nemůžou docházet do:

× „rejstříkové“ mateřské školy, pokud neplní povinné předškolní vzdělávání

Všechny mateřské školy, které jsou zapsané ve školském rejstříku, nemůžou přijmout neočkované děti (s výjimkou dětí, které v mateřské škole plní povinné předškolní vzdělávání).

× dětských skupin

Do dětské skupiny neočkované děti přijaty být nemůžou. A to ani „předškoláci„. V dětské skupině totiž není možné plnit povinné předškolní vzdělávání, tím pádem ani neexistuje výjimka pro přijetí neočkovaných předškoláků, jako je tomu u „rejstříkových“ mateřských škol.

Do dětské skupiny může „předškolák“ docházet, ale musí splnit podmínku očkování a podmínku zápisu do rejstříkové mateřské školy.

× mikrojeslí

Do mikrojeslí, které momentálně podporuje MPSV a EU v rámci projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření službyneočkované děti přijaty být nemůžou. 

× zařízení, které funguje v režimu vázané živnosti

Neškolská zařízení fungující v režimu vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ a mající svou provozovnu (tzn. nepečují o děti v jejich domácnostech), nemůžou přijmout neočkované děti.

Jedná se například o různé soukromé jesličky.

Přestupek

Podle § 92k (4) zákona o ochraně veřejného zdraví „se poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 dopustí přestupku tím, že přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad„.

Závěr

Závěrem lze říct, že neočkované dítě a jeho docházka do předškolního zařízení je pro rodiče finančně náročná (s výjimkou rejstříkové mateřské školy, ve které dítě plní povinné předškolní vzdělávání), neboť se jedná o zařízení, která jsou rodiči placená.

Další články zabývající se legislativou v oblasti předškolního vzdělávání si můžete přečíst zde:

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Více informací o mně se můžete dočíst zde. Zdarma si můžete stáhnout můj eBook Kdy je správný čas nastoupit do základní školy?. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v eBooku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Aktuality sledovat ve facebookové skupině Předškolní poradna nebo na Instagramu . Pro předškolní pedagogy, asistenty a jiné vychovatele malých předškoláčků je určena facebooková skupina Předškolní poradna pro pedagogy.
Komentáře
 1. Hynek Zatloukal napsal:

  S Vaším výkladem – …“fungující v režimu volné živnosti, obor činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, která pečují o děti nad tři roky v provozovnách, můžou přijmout neočkované děti. (Jedná se například o soukromé, firemní školky.)“ – bych si nebyl tak jistý a osobně bych se s ním neztotožnil. Zákon č. 258/2000 Sb. nijak živnosti nerozlišuje! Ovšem připouštím za určitých okolností i Váš názor – právní úprava není zrovna pregnantní.

  Rozhodně bych však doporučil každému zřizovateli nechat si ověřit písemně(!), zda se ho tato povinnost týká, nebo ne. Sankce za přestupky jsou značné, o čemž paní kolegyně taktně pomlčela: „Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50…“ až 500 000(!) Kč.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Krásnou neděli,
   velice Vám děkuji za Vaši reakci. I díky Vašemu komentáři jsem se rozhodla tuto část stáhnout a počkat na oficiální vyjádření MZ. Plně souhlasím s Vaším názorem, že výklad §50 je sporný. S Vaším doporučením nechat si písemně ověřit, zda se konkrétního zařízení povinnost příjmat (ne)očkované děti týká, musím jen souhlasit. Stejně tak výše pokuty, která by byla pro předškolní zařízení likvidační, je důležitá informace. V článku jsem ji neuvedla z toho důvodu, že se jedná o „problém“ zřizovatele, článek cílí zj. na rodiče. Každopádně děkuji Vám za její doplnění. S pozdravem a díky Marcela Zajícová

 2. Michaela napsal:

  Dobrý den,
  zajímalo by mně, zda se mohou stýkat děti (očkované) z dětské skupiny tak, jak je definována legislativou s dětmi (neočkovanými) z komunitní školky (neziskového zařízení), pokud sídlí na jedné adrese. Předpokládám, že to je dotaz spíše na hygienickou stanici. S pozdravem,
  Michaela Štarková

  • Marcela Zajícová napsal:

   Hezký den,
   moc děkuji za zajímavý dotaz. Řešili jsme před pár lety podobnou situaci. (Zda děti z komunitní školky můžou jít na divadelní představení do státní školky. Všechny děti z komunitní školky byly očkované, takže tento problém nám odpadl.)

   DS a komunitní školka, i přesto, že sídlí na jedné adrese, mají oddělené prostory po celou dobu provozu. Nejde ani „spojit“ tyto dvě zařízení v ranních či odpoledních hodinách, kdy je dětí méně. (I přesto, že by to mnohdy bylo praktické.)

   Pokud jde o občasné setkávání dětí (například na různých akcích, divadlech, dnech dětí apod.), bylo by opravdu nejlepší si („pro klid duše“) vyžádat vyjádření hygieny. Podle MÉHO NÁZORU by občasné setkávání neměl být problém. I státní MŠ běžně navazují spolupráci s různými organizacemi v okolí (a mnohdy i s komunitními školkami, rodinnými centry), ve kterých děti očkované být nemusí. Ve školním vzdělávacím programu toto bývá i uvedeno (jako spolupráce s organizacemi v obci apod.).

   Bohužel jsem Vám svou odpovědí moc nepomohla. Pokud se mi podaří získat vyjádření z „vyšších míst“, budu Vás informovat ;-).

   Přeji hezký den. Marcela Zajícová

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.