Dvouleté děti v MŠ

Problematiku dvouletých dětí v MŠ upravuje například školský zákon, vyhláška o předškolním vzdělávání, ale třeba také RVP PV.

V textu budu používat pojem „dvouleté dítě„. Myslím tím dítě, které oslavilo 2. narozeniny, ale ještě neoslavilo 3. narozeniny.

Přijetí do MŠ
Snižování počtu dětíve třídě, při vycházce

Přijetí do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárokDvouleté děti tedy mohou být přijaty do MŠ, ale nemají na přijetí do MŠ právní nárok. Blíže v článku Zápis do MŠ:

Příklad
Dítě oslaví 2. narozeniny 30. ledna. V květnu téhož roku může jít k zápisu do MŠ, ale na přijetí do MŠ od září nemá právní nárok (obec, ve které má dítě trvalé bydliště, není povinna mu zajistit místo v MŠ). Do MŠ však může být přijato.

Dítě oslaví 3. narozeniny 30. ledna. V květnu téhož roku může jít k zápisu do MŠ. Na přijetí do MŠ od září má právní nárok. Nemá právní nárok na přijetí do MŠ od 30. ledna (od dne, kdy oslaví 3. narozeniny), ale až od následujícího školního roku.

Snižování počtu dětí

Ve třídě

Pokud je do třídy MŠ zařazeno dvouleté dítě, celkový počet dětí ve třídě se snižuje. Za každé dvouleté dítě, se snižuje počet dětí o 2. Maximálně tak lze snížit počet dětí o 6. Neznamená to, že ve třídě můžou být umístěny maximálně 3 dvouleté děti. Pokud je jich ve třídě umístěno více, stále se celkový počet dětí snižuje o 6. 

Snížení počtu se neuplatní u MŠ, které ve snížení počtu brání plnění povinného předškolní vzdělávání dítěte.

Jakmile dvouleté dítě oslaví 3. narozeniny, snižovat se za toto dítě počet nemusí a MŠ může “dobrat” další děti.

Běžná třída

Menší třída

Výjimka zřizovatele

Třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí.

Zřizovatel může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí až do počtu 4 dětí (tzn., že ve třídě MŠ může být až 28 dětí). 
POZOR! Toto zvýšení počtu nesmí být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti MŠ a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Můžou se při využití výjimky přijímat dvouleté děti?
Na tuto otázku jsem se dotazovala na MŠMT a dvou právníků specializující se na školskou legislativu. 
Odpověď jednoho právníka byla, že se při uplatnění výjimky nemůžou přijímat dvouleté děti. Odpověď druhého právníka a MŠMT byla, že se i při uplatnění výjimky můžou přijímat dvouleté děti.

Příklad:
Máte udělenou výjimku na 28 dětí, přijmete jedno dvouleté dítě. Třídu naplníte max. na 26 dětí (25 tříletých a starších, jedno dvouleté).

Máte udělenou výjimku na 26 dětí, přijmete dvě dvouleté děti. Třídu naplníte max. na 22 dětí (20 tříletých a starších, 2 dvouleté).

Při vycházce

Pokud máte ve třídě zařazeny děti mladší tří let, připadá na jednoho učitele při vycházkách maximálně 12 dětí. Tento počet může výjimečně ředitel zvýšit, a to až do výše 23 dětí na jednoho učitele, ale zároveň musí určit dalšího pedagogického pracovníka (např. asistenta pedagoga) nebo jiného zaměstnance MŠ (školního asistenta, uklízečku), aby byla zajištěna bezpečnost dětí.

Příklad:
Na vycházku jde 24 dětí – 22 tříletých (a starších) a 2 dvouleťáci, v každém případě s nimi musí jít dva učitelé

Další informace

Další informace o vzdělávání dvouletých dětí momentálně připravuji do další aktualizace Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ.

Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog - praktik. Vím, co je důležité pro praxi učitelky MŠ a předávám to prostřednictvím projektu Předškolní poradna a Klubu Předškolní poradny dál. Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Srozumitelnou formou odpovídám na otázky „co, kdy, kde a jak“ při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru newsletteru zdarma a neunikne vám žádná novinka. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů