Zápis do školky v otázkách a odpovědích

Kdy a jak proběhne zápis do mateřské školy?

Zápisy do MŠ probíhají od 2. do 16. května. Sledujte webové stránky vaší MŠ, kde zpravidla najdete přesný termín a nejpodstatnější informace.

Můj syn má teprve dva roky. Můžu ho přihlásit do školky?

Ano. Přihlásit do mateřské školy ho můžete. Pokud však neoslaví do 31.8. třetí narozeniny, nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. To znamená, že může, ale nemusí být přijatý. Mateřské školy dvouleté děti přijímají, pokud k tomu mají podmínky a volnou kapacitu.
Dítě, které oslaví do 31.8. třetí narozeniny, má na přijetí do mateřské školy nárok.

Syn už do školky chodí. Od září bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Musím ho do školky přihlásit znovu?

ANO i NE.
Pokud chodí do mateřské školy, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (ověříte zde), přihlašovat znovu ho nemusíte.

Pokud však chodí do školičky, která není zapsaná v rejstříku škol (lesní klub, soukromá školička, dětská skupina atp.), musíte ho přihlásit do mateřské školy, která je zapsaná v rejstříku škol. Chcete-li pokračovat v docházce do nestátní školky, oznámíte řediteli státní MŠ individuální vzdělávání dítěte (více v článku Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti).

Existuje více možností, jak plnit povinné předškolní vzdělávání?
ANO. Dítě může:
1. pravidelně docházet do mateřské školy
2. být individuálně vzděláváno (hovoříme o tzv. domácím vzdělávání)
3. být vzděláváno v přípravné třídě
4. být vzděláváno v zahraniční škole
Více v článku Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti.

Můj syn bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Chceme však, aby pokračoval v docházce do lesního klubu. Je nějaká možnost, jak to legálně zařídit?

ANO. Syna přihlásíte do MŠ, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. (Přihlásit ho můžete do jakékoli MŠ, přijmout ho musí pouze spádová MŠ podle místa trvalého bydliště dítěte.) Řediteli MŠ oznámíte, že dítě budete vzdělávat individuálně. V listopadu či prosinci se zúčastníte ověřování.

Co má oznámení o individuálním vzdělávání obsahovat a další informace se dozvíte v článku „Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti“ nebo „Jak vyřídit domácí vzdělávání

Přijme mého předškoláka jakákoli školka?

Přijmout vašeho předškoláka (i toho, který bude plnit povinné předškolní vzdělávání) má povinnost pouze spádová mateřská škola podle místa trvalého bydliště dítěte.
(Pokud nemá kapacitu přijmout všechny děti ze své spádové oblasti, musí zajistit místo v jiné MŠ.)

Po internetu koluje mýtus, že předškoláka, který bude plnit povinné předškolní vzdělávání, musí přijmout jakákoli školka. Není to tak. Jiná, než spádová mateřská škola dítko přijmout může, ale nemusí.

Můžu jít k zápsiu do několika školek?

ANO. Pokud jdete k zápisu do nespádové školky, ve které nemáte jistotu přijetí (což nemáte v žádné), podejte přihlášku i do Vaší spádové MŠ! Budete-li přijati do nespádové MŠ, co nejdříve informujte spádovou MŠ, že do ni nenastoupíte.

Co se stane, pokud dítě nepřihlásím do školky?

Zákonný zástupce se dopustí přestupku, pokud dítě nepřihlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Za tento přestupek může dostat pokutu až do výše 5000kč.

Pokud Vaše dítko oslaví 5. narozeniny do 31.8., musíte ho v témže roce přihlásit k předškolnímu vzdělávání. Neučiníte-li tak, hrozí vám pokuta. Mladší dítě přihlásit můžete, ale nemusíte. Pokuta za nepřihlášení vám nehrozí.

Žijeme dlouhodobě v cizině. Jak je to s povinným předškolním vzděláváním?

Na děti se státním občanstvím ČR, které dlouhodobě pobývají v cizině (po dobu delší než 90 dnů), se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje.

Pokud má dítě v ČR trvalý pobyt, doporučuji oznámit spádové mateřské škole skutečnost dlouhodobého pobytu v cizině.

Má dcera není očkovaná. Přijme ji mateřská škola?
ANO i NE
ANO. Pokud bude Vaše dcera plnit povinné předškolní vzdělávání, přijata do MŠ bude i bez jakéhokoli očkování.
 
NE. Pokud Vaše dcera ještě nebude plnit povinné předškolní vzdělávání (5. narozeniny oslaví až po 1.9.), přijata do MŠ být nemůže.
 
ANO. Pokud Vaše dcera ještě nebude plnit povinné předškolní vzdělávání (5. narozeniny oslaví až po 1.9.), ale lékař vystaví porvrzení, že je proti nákaze imuní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, přijetí do MŠ nic nebrání.
 
Ano. Cháptete správně. Čtyřleté neočkované dítě v MŠ být „nesmí“, pětileté „musí“.
 
Má dcera není očkovaná. Do mateřské školy musí být přijata, pokud bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Proč mi ji nechtějí vzít do dětské skupiny?

Děti v dětské skupině musí být očkované, neexistuje výjimka pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, protože dle legislativy není možné plnit v dětské skupině povinné předškolní vzdělávání.

Ale šestiletá dcera kamarádky do dětské skupiny chodí? Porušuje zákon?
Do dětské skupiny může dítě, které má plnit povinné předškolní vzdělávání docházet, ale musí být očkované a zapsané v mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol. Povinné předškolní vzdělávání však neplní formou pravidelné denní docházky do mateřské školy, ale formou individuálního (tzv. domácího) vzdělávání. Oficiálně je tedy v domácím vzdělávání a zároveň navštěvuje dětskou skupinu.

Moje dcera je postižená. Musí také plnit povinné předškolní vzdělávání?

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 
Ostatní děti musí plnit povinné předškolní vzdělávání.  
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou povinné předškolní vzdělávání plnit v mateřských školách (včetně mateřských škol speciálních = MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami). Doporučuji však mateřskou školu včas informovat, zavčas navštívit pedagogicko psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum kvůli optimálnímu nastavení podpůrných opatření pro dítě.
 
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou plnit předškolní vzdělávání formou individuálního (tzv. domácího) vzdělávání, či v přípravné třídě základní školy.
 
Děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem mohou plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální.

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Více informací o mně se můžete dočíst zde. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.