fbpx

Jak vyřídit domácí vzdělávání?

Článek pro pedagogy

Čeká vaše dítě povinné předškolní vzdělávání či povinná školní docházka a vy zvažujete domácí vzdělávání?

S rozhodováním vám nepomůžu. Poradím vám, jak domácí vzdělávání zařídit, aby legislativě bylo učiněno za dost.

V textu budu používat pojem domácí vzdělávání. Myslím tím individuální vzdělávání dítěte dle §34b školského zákona (v MŠ) či individuální vzdělávání žáka (v ZŠ) dle §41 školského zákona

Jak oznámit domácí vzdělávání v MŠ

Jak zažádat o domácí vzdělávání v ZŠ

Jak oznámit domácí vzdělávání v MŠ

Nejprve si povíme, kdy je předškolní vzdělávání povinné

Dítě, které oslaví 5. narozeniny od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, musí zákonný zástupce v květnu 2022 (2. – 16. 5. 2022) přihlásit k předškolnímu vzdělávání. Od září 2022 je pro něj předškolní vzdělávání povinné. 

Možnosti povinného předškolního vzdělávání jsem popsala v článku „Povinné předškolní vzdělávání“ a vězte, že zdaleka nejde jen do docházku do MŠ nebo domácí vzdělávání.

Vyřídit domácí vzdělávání v MŠ je jednoduché. Dalo by se říct, že jde o formalitu. Postup shrnuji do třech kroků:

 1. Zápis do MŠ
 2. Oznámení domácího vzdělávání
 3. Účast na ověřování

1. Zápis do MŠ

Dítě musíte zapsat do MŠ, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, který najdete zde

Přijmout vaše dítě „musí“ spádová MŠ podle místa trvalého pobytu dítěte. Pokud nevíte, která MŠ je vaše spádová, sdělí vám to na obecním/městském úřadě.

Nespádová MŠ vaše dítě přijmout může, ale nemusí. 

Důležité je dojít k zápisu do MŠ, které se konají od 2. do 16. května. Více se o zápisech dozvíte v článku Zápis do mateřské školy.

Zapsat dítě musíte do státní MŠ i v případě, že dochází do dětské skupiny, lesního klubu nebo jiné „nestátní“ školky

2. MŠ oznámíte individuální vzdělávání.

Mateřské škole oznámíte individuální vzdělávání. O individuální vzdělávání nežádáte, ale oznamujete ho a ředitel MŠ vám „vždy vyhoví“. 

Toto oznámení jste povinni učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Můžete ho tedy učinit hned u zápisu. Pokud se pro individuální vzdělávání rozhodnete v průběhu roku, oznámíte ho řediteli MŠ a druhý den už jste v domácím vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Důvody můžou být jakékoli, řediteli MŠ nepřísluší na základě uvedených důvodů vašemu dítěti domácí vzdělávání „nepovolit“.

3. Dostavíte se k „ověřování“

Ověřování = ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech” (někdy chybně označováno jako “přezkušování”).

Každá MŠ má stanovený svůj způsob ověřování a má ho uvedený (spolu s termínem ověřování) ve školním řádu.

Dle platné legislativy probíhá ověřování v listopadu až prosinci

Zákonný zástupce je povinen zajistit na tomto “ověření” účast dítěte.

Ukončení domácího vzdělávání

Rodič může domácí vzdělávání kdykoli ukončit.

Ředitel MŠ ukončí domácí vzdělávání, pokud zákonný zástupce nezajistí účast na „ověřování“ (ani v náhradním termínu).

Jak zažádat o domácí vzdělávání v ZŠ

Vyřídit domácí vzdělávání na základní škole je trochu složitější než v MŠ, ale nemusíte se toho obávat.

Výběr vhodné ZŠ

Doporučuji nepodcenit výběr vhodné ZŠ. Ideálně takové, která je domškolákům nakolněna, má s jejich vzděláváním a přezkušováním zkušenosti a „sedí“ vám jejich styl. 

Vyšetření v poradně

Již v předstihu doporučuji obstarat si vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ).

ŠPZ je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum. Doporučuji se k vyšetření, na základě kterého vám bude vydáno vyjádření k individuálnímu vzdělávání, objednat zavčas, ŠPZ mají dlouhé čekací lhůty.

Přijetí do ZŠ

Vaše dítě musí být přijato do základní školy, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (zjistíte zde). 

Do ZŠ musí být dítě zapsáno i v případě, že bude navštěvovat například komunitní školu.

Žádost o individuální vzdělávání

V ZŠ, ve které je dítě přijato, zažádáte o individuální (tzv. domácí) vzdělávání.  Doporučuji však toto se ZŠ komunikovat s předstihem, nikoli až u zápisu.

Žádost o individuální vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání má písemnou formu a musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka,
 • uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,
 • důvody pro individuální vzdělávání žáka,
 • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávánípodmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,
 • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (u 1. stupně postačuje maturita, u 2. stupně je nutné VŠ vzdělání osoby)
 • seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, 
 • další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,
 • vyjádření školského poradenského zařízení.

O povolení individuálního vzdělávání rozhodne ředitel školy. Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud 

 • jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,
 • jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,
 • osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání,
 • jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

Přezkušování

Žák na konci každého pololetí koná v ZŠ, ve které je „zapsaný“, zkoušky. 

Ukončení domácího vzdělávání

§ 41 školského zákona stanovuje situace, kdy ředitel ZŠ individuální vzdělávání ukončí. Mimo jiné to je situace, kdy žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl.

Rozdíl mezi domácím vzděláváním v MŠ a ZŠ

Dalo by se říct, že domácí vzdělávání v rámci MŠ je formalita – rodič ho jen oznámí a dostaví se do MŠ s dítkem na ověřování. Pokud dítě na ověřování „nic nepředvede“, nic se neděje a v domácím vzdělávání pokračuje dál.

V ZŠ je to jinak, tam rodič o domácí vzdělávání musí zažádat (a nemusí mu být vyhověno). Dítě se účastní na konci pololetí zkoušek. Pokud neprojde, je domácí vzdělávání ukončeno

Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog, lektorka a autorka Předškolní poradny. Vzdělávám předškolní pedagogy a pomáhám jim zvýšit profesní sebejistotu.

Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru novinek zdarma, aby vám nic neuniklo. 

Komentáře
 1. Tivvy napsal:

  Dobrý den. Je to divné, ale ze školky mi napsali, že si o individuální vzdělání musím zažádat měsíc dopředu. Takže buď by to chtělo zde aktualizovat informace (aby pak maminky nevypadaly jako magoři) anebo zmlátit vedení školky, kde jsem žádala, protože kecaj? 🙂

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   pokud by váš komentář zněl například takto:

   „Dobrý den, jsou informace v článku aktuální? Ve školce mi tvrdí, že o individuální vzdělávání mám zažádat měsíc dopředu. DĚKUJI za odpověď.“
   ráda bych vám poskytla bližší informace.

 2. Tivvy napsal:

  Pardón, mám trochu specifickej smysl pro humor a okavidně ho nikdo nechápe…. Takže: „Dobrý den, je tento článek aktuální? Ze školky mi na moje podané oznámení o individuálním vzdělávání od následujícího dne odepsali, že mám o individuální vzdělávání zažádat s tiskopisem měsíc dopředu, takže si tak trochu připadám jako blbec. Děkuju za odpověď.“

 3. Tivvy napsal:

  Jistě, tady lítá covid-19, já chci chránit svoje dítě a my se tu budeme babrat s kravinama… Ježiši… Ještěže existujou i lidi, který opravdu něco ví, a to i zadarmo….

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   vaše rozhořčení asi pramení z toho, že jsem vám neodpověděla do 24 hodin.
   Je to přesně jak píšete – lítá tady covid-19, ale také další nemoci. Chápu vaše obavy o zdraví vašeho dítěte a jsem ráda, že jste si během mé online nepřítomnosti našla informace jinde.

   Pro mě je prioritou věnovat se své rodině a domluveným pracovním záležitostem. Zbyde-li mi čas, reaguji na dotazy, kterých mi chodí desítky denně – to zdarma. Nikde neslibuji, že odpovím zdarma ihned nebo v nějakém časovém horizontu. Článek je aktuální a jsou v něm uvedené základní informace, které slouží všem pro základní zorientování se v problematice. Pokud byste se chtěla do problematiky ponořit více, je možné si domluvit konzultaci. V tom případě mě kontaktujte na e-mailu info@predskolniporadna.cz.

 4. Barbora Hattermann napsal:

  Dobrý den,

  pracuji pro cestovní kancelář a dcera ( nar. 31.10.2016) se mnou jezdí na všechny zájezdy. Ve školce ji vždy omluvím na příslušnou dobu (někdy jde o 14dní někdy o celý měsíc) a po návratu se vždy zapojí do výuky a kolektivu (někdy pár dní až týden či dva).

  Příští rok má nastoupit do ZŠ a má představa je, že budeme dál pokračovat v tomto schématu, jen prodloužíme intervaly – měsíc ve škole, dva měsíce v domácí výuce, prosinec leden ve škole, atd.

  Máte s takovým přístupem zkušenosti? myslíte, že je možné najít školu, která nám v tom vyhoví? Chci aby měla kolektiv a klasickou výuku vždy, když budeme v ČR a po dobu mé práce ji budu učit já.

  Děkuji za radu a podněty.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   možné to je. Doporučuji se na podmínkách domluvit s konkrétní ZŠ, kam dcera nastoupí.

 5. Radka napsal:

  dobrý den,má dcera má dcerku 3roky ve střídavé péči .U otce chodí do školky,u dcery ne,jelikož byla dceři odebrána otcem v 6mesicich života.Dcera se s ní mohla stýkat minimálně V loni KS vydal rozsudek na střídavou péči.Dcera si s malou vytváří nové citové pouto a malá odmítá po dobu,kdy je u ní chodit do školky.Otec chce do budoucna zadat opět o trvalou péči ,vzhledem ke školní docházce.Oba žijí asi 50km od sebe a varianta dvou škol je asi nemyslitelná Má dcera možnost zadat v tomto případě o domácí výuku jak v předškolní MS ,tak i při nástupu dcerky do ZŠ?děkuji Macková

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   až bude pro vnučku povinné předškolní vzdělávání bude nejschůdnější variantou v době, kdy bude u matky dítě omlouvat. V době, kdy bude u otce, bude docházet do MŠ.
   Ohledně střídavé péče a docházky do ZŠ doporučuji oslovit někoho, kdo se věnuje základnímu vzdělávání.

 6. Markéta napsal:

  Dobrý den, máte nějaké bližší informace, jak to probíhá v pedagogicko-psychologické poradně?

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, vůbec se to nedá zobecnit. Někde to je povídání na 20 minut s rodičem, jinde 2hodinové „vyšetření“.

 7. Blanka napsal:

  Dobrý den, má prosím dítě na IV nárok navštěvovat školní družinu na škole na které je zapsáno? děkuji za info.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů