Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti

Povinné předškolní vzdělávání

Dítě, které oslaví páté narozeniny od 1.9.2019 do 31.8.2020, musí zákonný zástupce v květnu 2020 (2.-16.5.2020) přihlásit k předškolnímu vzdělávání. (Pokud dítě do mateřské školy, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, dochází, přihlašovat “znovu” ho nemusí.)

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Spádová mateřská škola dítě přijmout musí (i pokud dítě není řádně očkováno).

Rodič však dítě může přihlásit i do “nespádové” mateřské školy, ta však povinnost přijmout dítě nemá. Pokud dítě přijme “nespádová” MŠ, její ředitel tuto skutečnost oznámí “spádové” MŠ. Vy, jako rodič, tuto povinnost nemáte. Já však doporučuji do Vaší “spádové” MŠ zavolat nebo napsat e-mail a oznámit, že Vaše dítě bude předškolní vzdělávání plnit v jiné MŠ.

Možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Dítě má několik možností plnění povinného předškolního vzdělávání:

 1. Pravidelná denní docházka do mateřské školy
 2. Individuální (tzv. domácí) vzdělávání dítěte
 3. Vzdělávání v přípravné třídě
 4. Vzdělávání v zahraniční škole

1. Pravidelná denní docházka do mateřské školy

Pravidelná denní docházka do mateřské školy (zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních) minimálně 4 hodiny denně v pracovní dny (vyjma školních prázdnin).

Omlouvání dětí:

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ, je potřeba ho omluvit. Některé MŠ vyžadují písemné omluvenky, v jiných stačí dítě omluvit ústně. Konkrétní podmínky stanoví školní řád MŠ

2. Individuální (tzv. domácí) vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

Zákonný zástupce oznámí individuální vzdělávání svého dítěte řediteli MŠ minimálně tři měsíce před začátkem školního roku, tj. do konce května.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání může dítě plnit i v nespádové MŠ.

Pokud chce zákonný zástupce zvolit formu individuálního vzdělávání v průběhu roku, oznámí to řediteli MŠ.

„Ověřování“:

Ředitel MŠ určí ve školním řádu způsob a termín “ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech” (někdy chybně označováno jako “přezkušování”) . Zákonný zástupce je povinen zajistit na tomto “ověření” účast dítěte. Pokud tak zákonný zástupce neučiní (ani v náhradním termínu), ředitel individuální vzdělávání ukončí. “Ověřování” se koná v rozmezí listopadu až prosince.

Pokud chcete zvolit individuální vzdělávání svého dítěte, zjistěte si dopředu, zda Vaše dítě konkrétní MŠ přijme (povinnost dítě přijmout má pouze spádová mateřská škola) a jak probíhá ověřování (zda je v souladu s Vašimi představami).

Ministerstvo školství vydalo Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů.pdf . Mateřské školy se jím můžou inspirovat. Neznamená to však, že přesně takhle bude probíhat ověřování ve Vaší mateřské škole.

Nejčastější otázky v souvislosti s individuálním (tzv. „domácím“) vzděláváním

3. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

Zákonný zástupce je povinen oznámit vzdělávání dítěte v přípravné třídě nebo v přípravném stupni řediteli spádové mateřské školy nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolní vzdělávání dítěte (tj. do konce května).

Přípravné třídy základní školy

Přípravné třídy základní školy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně se přijímají děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce musí o zařazení dítěte do přípravné třídy požádat ředitele školy, svou žádost musí doložit písemným doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem dané školy.

Přípravný stupeň základní školy speciální (ZŠS)

Třída přípravného stupně ZŠS poskytuje přípravu na vzdělávání v ZŠS dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem.

Zákonný zástupce musí o zařazení dítěte do přípravné třídy požádat ředitele školy, svou žádost musí doložit písemným doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Do třídy přípravného stupně ZŠS lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Vzdělávání v přípravném stupni ZŠS trvá nejvýše 3 školní roky.

4. Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Pokud zákonný zástupce zvolí pro své dítě vzdělávání v zahraniční mateřské škole na území ČR, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolní vzdělávání dítěte (tj. do konce května).

Další články zabývající se legislativou v oblasti předškolního vzdělávání si můžete přečíst zde:

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Více informací o mně se můžete dočíst zde. Zdarma si můžete stáhnout můj eBook Kdy je správný čas nastoupit do základní školy?. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v eBooku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem Předškolní pedagogové ocení eBook Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Aktuality sledovat ve facebookové skupině Předškolní poradna nebo na Instagramu . Pro předškolní pedagogy, asistenty a jiné vychovatele malých předškoláčků je určena facebooková skupina Předškolní poradna pro pedagogy.
Komentáře
 1. Martina napsal:

  Dobrý den,mám na vás dotaz ohledně dcery narozená v březnu 2014,navštěvuje školku ve spádové oblasti nyní již tretim rokem ve smíšené tride,kde jsou od 3 – do 5 let,ve školce jsou 2 třídy smíšené a 1 předškoláci.Od září bych chtěla aby šla do třídy předškoláků,aby ji bylo umožněno předškolní vzdělání a taky aby mohla zůstat s kamarady na které je zvyklá.Problem je v tom,že vedení školky nam oznámilo, že z kapacitních důvodu dceru do předškolní třídy neumístí,musí tedy zůstat s malými ve smíšené tride,kde není taková péče a aktivity pro děti jejího věku.Podotykam že do předškolní třídy umístili dítě které je narozeno na konci června a naše se nedostalo.Mame prosím nárok se nějak bránit a s tímto postupem nesouhlasit?Děkuji za odpověď a pomoc v téhle bezvýchodné situaci.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Hezký den paní Martino,
   děkuji Vám za dotaz. Popisujete situaci, která je problém v nejedné školce. Nastane rok, kdy je opravdu hodně předškoláků, kteří se nevejdou do předškolní třídy a zároveň je jich málo, aby se otevřely předškolní třídy dvě. Řeší se to pak tím, že některé předškolní děti zůstanou ve smíšených třídách. Naprosto chápu Vaše obavy. Bohužel žádný právní nárok na zařazení Vaší holčičky do předškolní třídy není. Můžete se „pouze“ pokusit s paní ředitelkou komunikovat, vyjádřit svůj nesouhlas a sdělit jí Vaše obavy.
   Tzv. předškolní vzdělávání se může uskutečňovat i ve „smíšené“ třídě (tak tomu je i v mnohých jednotřídkách na vesnici). Je pak na paní učitelce, aby připravila pro předškoláky (věřím, že Vaše dcera nebude jediný předškolák) složitější aktivity, tak aby vyhovovaly potřebám nejstarších dětí. V praxi to probíhá tak, že pro skupinku předškoláčků paní učitelka připraví například pracovní listy, různé složitější aktivity atp. V některých školkách se předškolákům intenzivněji věnují během odpoledního klidu po obědě. (Zeptejte se, jak to bude probíhat ve Vaší MŠ.) Vzdělávací nabídka by měla odpovídat jednotlivým potřebám dětí (ať už tříletým nebo šestiletým). Na druhou stranu musím podotknout, že pokud je třída naplněna 28 dětmi a paní učitelky se překrývají pouze po dobu vycházek, ve třídě například není asistent pedagoga, bývá to problém.
   Kritéria rozřazení dětí do jednotlivých tříd jsou v kompetenci paní ředitelky. Jednoduše by se dalo říct, že nejstarší děti automaticky půjdou do předškolní třídy, ale mnohdy to nebývá tak jednoduché. Možná mladší dítě potřebuje větší podporu, aby pro něj byl nástup do ZŠ jednodušší? To pouze spekuluji. Každopádně můžete zkusit paní ředitelku požádat o změnu, za to tak říkajíc „nic nedáte“. Přeji Vám, aby situace dopadla ku shodě všech, a i kdyby Vaše holčička zůstala ve smíšené třídě, měla co nejlepší podmínky k přípravě na vstup do ZŠ. S pozdravem Marcela Zajícová

 2. Lucie Nowak napsal:

  Dobrý den, dcera chodí v Rakousku do školky a do školy půjde v ČR. Může tam absolvovat i předškolní vzdělávání?Nerada bych ji poslední rok někam prehlasovala. Chci, aby tam ten rok už odchodila. Je to možné nebo je nějaká jiná možnost, aby dcera nemusela nastupovat do jiné školky a od hodit docházku v Rakousku a pak nastoupit do školy v ČR? Děkuji moc za odpověď.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   máte trvalý pobyt v Rakousku nebo v ČR (a dceru vozíte do rakouské školky)? Pokud bydlíte v ČR, bude postačovat, když dceru přihlásíte do mateřské školy v ČR, oznámíte individuální vzdělávání a dostavíte se 1x na „ověřování“, byla by v režimu individuálního (tzv. domácího) vzdělávání. Pokud bydlíte v Rakousku, domnívám se, že bude postačovat řídit se tamní legislativou (nevím, od kolika let je vzdělávání v Rakousku povinné).

   • Marcela Zajícová napsal:

    Doplnění k předchozí odpovědi:

    Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti se státním občanstvím ČR, které dlouhodobě pobývají v cizině (déle než 90 dnů).

    Pokud máte trvalý pobyt v ČR a v Rakousku dlouhodobě pobýváte (déle než 90dnů), doporučuji oznámit Vaší spádové MŠ (v ČR), že dlouhodobě pobýváte v cizině a nebudete plnit povinné předškolní vzdělávání.

 3. Sandra Nováková napsal:

  Dobrý den,

  měla bych na Vás dotaz ohledně kombinování dvou mateřských školek.
  Mám syna, který bude příští školní rok předškolák (narozen srpen 2015 – není tedy vyloučený odklad š.d.). Letos chodil střídavě do státní MŠ a do lesní MŠ – obě zapsané ve školském rejstříku. Tento model se nám velmi osvědčil, ráda bych v něm pokračovala, bohužel mám však k této problematice dva názory. Od zástupkyně lesní školky mám vyjádření, že tato varianta není pro předškoláka ze zákona možná. Od ředitelky státní MŠ jsem dostala kladné vyjádření, kdy se věc řeší sepsáním dohody o střídavé docházce a věc je tím regulérně vyřešená.
  Budu vděčná za Váš názor. S pozdravem
  Sandra Nováková

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   děkuji za dotaz.
   Ano, co ředitel, to názor. Bohužel mám pocit, že v tom nemají jasno ani odborníci na ministerstvu školství. A zásadně se liší i názory ředitelek lesních a státních MŠ. Poslední verzi, kterou jsem zjišťovala byla, že je možné kombinovat dvě státní MŠ.
   Doporučuji proto obrátit se přímo na ministerstvo školství s popisem Vaší situace a dotazem, jak situaci řešit, pokud chcete kombinovat obě MŠ.
   Marcela Zajícová

 4. Dagmar Hroudová napsal:

  Dobrý den, dcera má nastoupit povinnou školní docházku, na kterou se moc těší. Problém nastává s vyzvedáváním ze školky. Žádala jsem, zda by bylo možné vyzvednout dceru 14-14:30 to bylo zamítnuto s tím že je možné vyzvednout 12:30-13hod nebo 15-16:30hod. Já mám pracovní dobu 8-16:30hod a cesta z práce cca hodinu dle dopravy. Manžel dojíždí 120km takže odjíždí z domova 6hod. vrací se 18-18:30hod. Jak řešit situaci když školka odmítá vyjít vstříc a my nemáme jinou možnost jak vyzvednout dceru a nechceme ji ochudit o kolektiv při individuálním vzdělávání. Je nějak v zákoně myšleno na tyto situace? Děkuji Dagmar Hroudová

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, jestli dobře chápu, dcera má nastoupit na povinné předškolní vzdělávání a vy ji nemůžete vyzvedávat jindy, než mezi 14:00-14:30, což Vám ale MŠ nechce umožnit (a vy kvůli tomu uvažujete o individálním vzdělávání). Vyzvedávání dětí v MŠ se řídí školním řádem, ten však nemůže být v rozporu se zákony, vyhláškami. Nevím, jaké důvody vedly mateřskou školu k zamítnutí Vaší žádosti. Legislativa neřeší přesné časové určení vyzvedávání dětí z MŠ. Snad bude postačovat další komunikace s MŠ a vysvětlení vaší nelehké situace.

   • Dagmar Hroudová napsal:

    Je to přesně jak píšete a důvod, který mi byl sdělen je, že v té době se vytírá a uklízí tudíž není možné, aby se někdo po školce pohyboval. Dle slov paní ředitelky MŠ sice naší situaci chápe, ale nemůže nám nijak pomoci. Zkusím to s nimi ještě jednou probrat. Teď na mě tlačí ať se rozhodnu, jestli bude dcera navštěvovat MŠ nebo individuální vzdělávání.

 5. Alice napsal:

  Dobrý den,

  máme dítě, které bude v ročníku 2020/2021 v předškolním věku, tj. s povinnou školní docházkou. Dítě bylo v řádném termínu přihlášeno a přijato spádovou mateřskou školkou. V 9/2020 se však budeme stěhovat, což znamená i změnu trvalého bydliště. Je za takové situace spádová školka v místě nového bydliště povinna dítě přijmout (bylo nám sděleno, že místo nemají, tj. nepřijmou ho/musíme čekat, zda se uvolní).

  Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem

  Alice

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, doporučuji kontaktovat obecní úřad v místě nového bydliště a popsat Vaši situaci. Marcela Zajícová

Napsat komentář: Marcela Zajícová Zrušit odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.