Mimořádné ředitelské volno v MŠ

„Klasické“ ředitelské volno (nejvýše 5 dnů ve školním roce) může ze závažných důvodů vyhlásit např. ředitel ZŠ. Toto ředitelské volno se však NEVZTAHUJE na MŠ

Od pondělí 7. února 2022 nabývá účinnosti nový zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem, díky kterému může ředitel MŠ vyhlásit za určitých podmínek až 10 dnů mimořádného ředitelského volna ve školním roce.

Jaké jsou podmínky tohoto mimořádného ředitelského volna?
 
🎀Ředitel MŠ vyhlásí mimořádné ředitelské volno pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ nelze zajistit prezenční vzdělávání v MŠ nebo vzdělávání distančním způsobem podle §184a školského zákona (např. když MŠ uzavře KHS nebo většina třídy je v karanténě – viz níže).
 
❌Toto ředitelské volno lze vyhlásit jen v případě izolace, karantény, onemocnění Covid-19 pedagogických pracovníků, nikoli z důvodu izolace a karantény nepedagogických zaměstnanců.
 
❌Pokud nelze zajistit provoz MŠ z důvodu např. střevní virózy u všech pedagogických pracovníků, nemůže ředitel vyhlásit toto mimořádné ředitelské volno. (Ale postupuje podle § 3 vyhlášky o předškolním vzdělávání.)
 
🎀Ředitel MŠ oznámí vyhlášení mimořádného ředitelského volna zákonným zástupcům dětí a zřizovateli.
 
🎀Vzniká nárok na ošetřovné.
 
🎀Ředitel MŠ může vyhlásit až 10 dnů mimořádného ředitelského volna ve školním roce.
 
❌Nemusí vyhlásit 10 dnů najednou.
 
❌Ředitel MŠ nevyhlašuje mimořádné vzdělávání distančním způsobem (to se vztahuje např. na ZŠ), vyhlašuje „jen“ mimořádné ředitelské volno. To znamená, že během tohoto mimořádného ředitelského volna MŠ neposkytuje distanční vzdělávání.
 
Pozor! Nepleťte si mimořádné vzdělávání distančním způsobem (podle zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem), které se vztahuje na ZŠ, SŠ (z důvodu, kdy není možná osobní přítomnost pedagogických pracovníků) a distanční vzdělávání podle školského zákona, které se realizuje i v MŠ pokud  v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény chybí VĚTŠINA DĚTÍ, pro které je předškolní vzdělávání povinné. O distančním vzdělávání více v článku Distanční vzdělávání v MŠ.
 
🎀Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem bude zveřejněn 6. února ve sbírce zákonů a účinný bude od 7. února 2022.
 
 

 

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Zajímá-li vás téma školní zralosti, mám pro vás webinář a kurz o školní zralosti. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů