fbpx

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Článek pro pedagogy

Zjednodušené vymezení pojmů
Skupiny pro jazykovou přípravu
Poskytování podpůrných opatření
Metodická podpora pro školy

Zjednodušené vymezení pojmů

Dítě cizinec = dítě, které má jiné občanství než české.
Dítě s neznalostí či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka – tento pojem používá vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Dítě s nedostatečnou znalostí českého jazyka – pojem používá RVP PV.
Dítě s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) –  pojem, který legislativa nepoužívá, ale běžně se používá v literatuře. Jednoduše řečeno jde o dítě, které doma, ve svém volném čase, nehovoří češtinou. I dítě s českým občanstvím může být dítě s OMJ. 

Skupiny pro jazykovou přípravu

Od září 2021 zřizuje MŠ skupinu pro jazykovou přípravu v případě, že má 4 a více dětí – cizinců, pro které je předškolní vzdělávání povinnéPozor, vyhláška hovoří pouze o dětech – cizincích, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Nikoli o všech dětech s OMJ nebo o dětech cizincích, pro které není předškolní vzdělávání povinné.

Cílem skupin je zajistit plynulý přechod dětí – cizinců do základního vzdělávání.

Ve skupině je maximálně 8 dětí – cizinců, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

Pokud však ředitel MŠ posoudí, že i pro jiné dítě by bylo zařazení do skupiny vhodné, může tak učinit (i nad maximální počet 8 dětí), ale nesmí to být na újmu kvality jazykové přípravy.

Pro děti je vzdělávání ve skupinách bezplatné. Mateřské škole bude navýšeno PHmax. (Jedna skupina pro jazykovou přípravu = navýšení PHmax o 1 hodinu.)

Neznamená to, že vzdělávání v rámci skupiny pro jazykovou přípravu musí trvat hodinu v kuse. Naopak se doporučuje, aby tato hodina byla rozdělena do dvou nebo více bloků v průběhu týdne

Podrobněji o vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v e-booku Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

Podpůrným metodickým materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do ZŠ, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.

Bližší informace ke skupinám nejen pro ředitele

Informace pro ředitele (ohledně financování a vykazování) se dozvíte například na stránkách MŠMT nebo v Metodice k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání od 1. září 2021

Poskytování podpůrných opatření

Skupiny pro jazykovou přípravu NENAHRAZUJÍ poskytování podpůrných opatřeních.

Jednoduše řečeno účelem skupin pro jazykovou přípravu je zlepšit znalost českého jazyka. Účelem skupin není kompenzovat obtíže, které jsou důsledkem zdravotního stavu, kulturního prostřední nebo jiných životních podmínek dítěte.  Toto je naopak účelem podpůrných opatření dle § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Podpůrná opatření jsou poskytována všem dětem, které to “potřebují”.  (Skupiny pro jazykovou přípravu jsou pouze pro děti – cizince v povinném předškolním vzdělávání.)

Dítěti – cizinci mohou být poskytovány podpůrná opatření a zároveň jazyková příprava

Metodická podpora pro školy

Metodickou podporu školám poskytují krajská centra podpory Národního pedagogického institutu ČR. Mimo jiné nabízí školám metodickou pomoc, vzdělávací programy, bezplatné služby adaptačních koordinátorů a tlumočníků. 

Inkluzivní škola – web se spoustou užitečných informací. Najdete zde mimo jiné Jazykovou diagnostiku pro děti v MŠ a nečtenáře.
META – společnost pro vzdělávání mladých migrantů
Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti cizince
Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách – metodická příručka
Nečtu, nepíšu, učím se česky – pracovní sešit
Začleňování dětí s OMJ do MŠ – příklady dobré praxe
KIKUS – metodika výuky jinojazyčných dětí v MŠ
Adaptační koordinátoři do škol  – podpora dítěti cizinci při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky.
Překladatelské a tlumočnické služby

Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog, lektorka a autorka Předškolní poradny. Vzdělávám předškolní pedagogy a pomáhám jim zvýšit profesní sebejistotu.

Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru novinek zdarma, aby vám nic neuniklo. 

Komentáře
 1. Musilová napsal:

  Dobrý den,jak nejlépe napsat do ŠVP ohledně dětí cizinců.Děkuji

 2. Martina Pyrochtová napsal:

  dobrý den,
  existuje prosím nějaký „poměr“ Děti OMJ a CJ na třídu MŠ?
  Je možné se řídit podobným pravidlem, jakoby děti měly PO 2-3? (budu brát, že mi víc jak 5 dětí nerozumí a nekomunikuje)
  Dekuji za odpověď

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů