fbpx

Vyšetření sluchu u dětí

Neposlouchá, neustále dělá něco špatně, je nepozorné a je s ním celkově špatná domluva?

A jste si jistí, že příčinou jeho „zlobení“ není nedoslýchavost?

Co může způsobit neodhalená nedoslýchavost? 

 • Děti mají potíže při „učení se mluvit“.
  Děti se učí mluvit poslechem řeči a neodhalená nedoslýchavost může být příčinou problémů při osvojování si řeči a jazyka, problémů při komunikaci a při nápravě logopedických vad. Dítě s rodiči dochází na logopedii, doma do „zblbnutí“ trénují  a trénují a výsledky se nedostavují.
 • Děti vypadají, že zlobí, neposlouchají, neustále něco dělají špatně.
  Příčinou není „neposlušnost“, ale špatný sluch. Dítě, které instrukci neslyší (nebo slyší jen zčásti) ji prostě nemůže splnit.
  „Já už si s ním nevím rady, mluvím do něj jak do dubu, on mě prostě neposlouchá.“
 • Děti mají problém v kolektivu.
  Děti mají problém začlenit se mezi vrstevníky. Z důvodu neporozumění kazí hru ostatním a jsou odmítány.
 • Děti jsou nepozorné (a rodič pojme podezření na ADHD).
  Pro dítě, které špatně slyší, je mnohem náročnější udržet pozornost.
 • Děti mají problémy ve škol(c)e při učení.
  Neslyší pedagoga, nedokáží proto správně odpovědět, nenaučí se danou látku, protože neslyší, co bylo řečeno.
  Už ve druhé třídě mívají špatné známky z češtiny, protože nerozumí učiteli (nejen při diktátu). Horší výsledky mívají i v dalších předmětech.
  Nedoslýchavé děti se pak jeví jako ty, co stále něco nechápou, nerozumí, prostě ty „hloupé“ (a v nejhorším případě jsou kvůli tomu terčem posměchu). Příčinou není snížená inteligence, ale špatný sluch.

 

Screeningové vyšetření sluchu 

Screening = vyšetření, které se provádí za účelem vyhledávání nemocí u lidí, kteří ještě nemají potíže či příznaky nemoci. Jedná se o preventivní vyšetření.

První screening sluchu se dělá v porodnici. Bohužel velká část sluchových vad vzniká až později. 

Aby se předešlo školní neúspěšnosti z důvodu neodhalené vady sluchu, zavedl se plošný screening sluchu u všech pětiletých dětí ještě před nástupem do školy.  

Dětský lékař při pětileté preventivní prohlídce vyšetřuje sluch šepotem. (Dítko je otočeno bokem k lékaři a opakuje slova, která lékař šeptá.) Toto vyšetření bohužel nedokáže odhalit všechny potíže se sluchem. Proto dětský lékař informuje rodiče o screeningovém vyšetření sluchu, které se provádí v ORL ambulanci nebo na foniatrii.

Seznam pracovišť, která provádějí screening sluchu je zde.

Jak vyšetření probíhá?

ORL lékař, případně foniatr, se rodičů zeptá na rodinnou a osobní anamnézu. Zpravidla jsou to otázky typu: „Trpí poruchou sluchu někdo v rodině? Má dítě problémy se sluchem? Jaké dítě prodělalo nemoci?“

Vyšetření tónovou audiometrií

Dítko se posadí do audiologické komory nebo tiché místnosti. Na uši si nasadí sluchátka, do kterých jsou mu pouštěny různé tóny. Dítko stiskne tlačítko (nebo dá jiný signál) vždy, když tón uslyší. Vyšetření nebolí, ale vyžaduje spolupráci dítka. Výsledek vyhodnotí lékař, v případě zachycení poruchy sluchu navrhne další péči.

Co dělat, pokud dítě nespolupracuje?

Pokud Vaše dítko nespolupracuje nebo z různých důvodů není spolupráce schopno, je možné sluch vyšetřit pomocí tzv. objektivních testů (například pomocí otoakustických emisí, kdy se do zevního zvukovodu vloží malá sonda, která vysílá zvuky a zároveň zaznamenává emise). Tato vyšetření taktéž nebolí.

Screening sluchu v mateřské škole

Některá speciálně pedagogická centra (SPC) pro děti se sluchovým postižením nabízejí screening sluchu čtyř až sedmiletých dětí přímo v mateřských školách pomocí přenosného audiologického přístroje.

Pracovnice SPC přijedou do Vaší MŠ a dětem, jejichž rodiče s vyšetřením souhlasí, sluch vyšetří. Pro rodiče (a děti) je to „bez práce“ a zdarma.

(Toto vyšetření nenahrazuje screening sluchu v ORL/foniatrické ambulanci.)


Více informací a novinek pro předškolní pedagogy (včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) najdete v Klubu Předškolní poradny

 

Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog, lektorka a autorka Předškolní poradny. Vzdělávám předškolní pedagogy a pomáhám jim zvýšit profesní sebejistotu.

Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru novinek zdarma, aby vám nic neuniklo. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů