Psát, či nepsat IVP a PLPP?

Stále si lámete hlavu, zda pro dítě v MŠ vypracovat IVP (individuální vzdělávací plán) nebo PLPP (plán pedagogické podpory)? Nevíte, kdy ano a kdy ne? Přečtěte si tento článek a budete mít jasno.

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Individuální vzdělávací plán se vypracovává pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud to doporučí školské poradenské zařízení (ŠPZ) (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

To znamená, že ne vždy se musí vypracovat! Pokud ŠPZ uzná, že všechny důležité informace o dítěti jsou uvedeny v „Doporučení“, škola zpracovávat IVP nemusí.

Co je to Doporučení?

Doporučení vydá ŠPZ na základě vyšetření dítěte. Obsahuje závěry vyšetření, doporučená podpůrná opatření pro vzdělávání dítěte atd. Je v něm (mimo jiné) uvedeno, zda škola musí vypracovat IVP či nikoli.

Plán pedagogické podpory (PLPP)

Plán pedagogické podpory se může, ale nemusí vypracovat v písemné formě, pokud MŠ dítěti poskytuje podpůrná opatření 1. stupně.
Pokud obtíže dítěte vyžadují součinnost více pedagogických pracovníků, je PLPP vytvářen.

Forma PLPP není stanovena. Může to být pár řádků v bodech či souvislý text.

Proč PLPP vypracovat? (I přesto, že nemusím):

MŠ sice nemusí PLPP zpracovávat, ale musí školskému poradenskému zařízení (a České školní inspekci) doložit, jak poskytovala a vyhodnotila podpůrné opatření 1. stupně. A to se s „papírem v ruce“ dělá líp.

Vypracovat dítěti s odkladem školní docházky IVP (PLPP) nebo ne?

IVP se vypracovává pouze, pokud to doporučí školské poradenské zařízení. Dítě s odkladem absolvovalo vyšetření v ŠPZ. Pokud ŠPZ vypracovat IVP doporučilo, musí ho MŠ do 1 měsíce vypracovat. Pokud ŠPZ nedoporučilo vypracovat IVP, MŠ ho nemusí vypracovat.

PLPP se může, ale nemusí, vypracovat v písemné formě pro dítě, kterému jsou poskytována podpůrná opatření 1. stupně. Je-li dítě s odkladem školní docházky dítě, kterému jsou poskytována podpůrná opatření 1. stupně, MŠ může, ale nemusí PLPP vypracovat.

Samozřejmě si může paní učitelka napsat, co chce u dítěte s odkladem rozvíjet, na co se chce zaměřit. Je čistě na její fantazii, jak si tento dokument nazve. Může to být „plán rozvoje dítěte“, „výchovně vzdělávací plán“ atp.

Více informací o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se dozvíte v eBooku Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, který si můžete koupit samostatně nebo ho získat zdarma ke koupi eBooku Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ.

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Zajímá-li vás téma školní zralosti, mám pro vás webinář a kurz o školní zralosti. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.