fbpx

Psát, či nepsat IVP a PLPP?

Článek pro pedagogy

Stále si lámete hlavu, zda pro dítě v MŠ vypracovat IVP (individuální vzdělávací plán) nebo PLPP (plán pedagogické podpory)? Nevíte, kdy ano a kdy ne? Přečtěte si tento článek a budete mít jasno.

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Individuální vzdělávací plán se vypracovává pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud to doporučí školské poradenské zařízení (ŠPZ) (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

To znamená, že ne vždy se musí vypracovat! Pokud ŠPZ uzná, že všechny důležité informace o dítěti jsou uvedeny v „Doporučení“, škola zpracovávat IVP nemusí.

Co je to Doporučení?

Doporučení vydá ŠPZ na základě vyšetření dítěte. Obsahuje závěry vyšetření, doporučená podpůrná opatření pro vzdělávání dítěte atd. Je v něm (mimo jiné) uvedeno, zda škola musí vypracovat IVP či nikoli.

Plán pedagogické podpory (PLPP)

Plán pedagogické podpory se může, ale nemusí vypracovat v písemné formě, pokud MŠ dítěti poskytuje podpůrná opatření 1. stupně.
Pokud obtíže dítěte vyžadují součinnost více pedagogických pracovníků, je PLPP vytvářen.

Forma PLPP není stanovena. Může to být pár řádků v bodech či souvislý text.

Proč PLPP vypracovat? (I přesto, že nemusím):

MŠ sice nemusí PLPP zpracovávat, ale musí školskému poradenskému zařízení (a České školní inspekci) doložit, jak poskytovala a vyhodnotila podpůrné opatření 1. stupně. A to se s „papírem v ruce“ dělá líp.

Vypracovat dítěti s odkladem školní docházky IVP (PLPP) nebo ne?

IVP se vypracovává pouze, pokud to doporučí školské poradenské zařízení. Dítě s odkladem absolvovalo vyšetření v ŠPZ. Pokud ŠPZ vypracovat IVP doporučilo, musí ho MŠ do 1 měsíce vypracovat. Pokud ŠPZ nedoporučilo vypracovat IVP, MŠ ho nemusí vypracovat.

PLPP se může, ale nemusí, vypracovat v písemné formě pro dítě, kterému jsou poskytována podpůrná opatření 1. stupně. Je-li dítě s odkladem školní docházky dítě, kterému jsou poskytována podpůrná opatření 1. stupně, MŠ může, ale nemusí PLPP vypracovat.

Samozřejmě si může paní učitelka napsat, co chce u dítěte s odkladem rozvíjet, na co se chce zaměřit. Je čistě na její fantazii, jak si tento dokument nazve. Může to být „plán rozvoje dítěte“, „výchovně vzdělávací plán“ atp.

Zorientujte se v podpůrných opatřeních a napište si smysluplný PLPP s pomocí dvou webinářů.

Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog, lektorka a autorka Předškolní poradny. Vzdělávám předškolní pedagogy a pomáhám jim zvýšit profesní sebejistotu.

Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru novinek zdarma, aby vám nic neuniklo. 

Komentáře
    • Marcela Zajícová napsal:

      Dobrý den, toto je „problém“, o kterém bychom mohli diskutovat dlouze… Stejně tak jako o „starém“ pojetí IVP podle §18 a „novém“ pojetí IVP jako podpůrného opatření podle §16. Obdobně jako o „povolování“ vzdělávání dle IVP ředitelem. Ale děkuji za připomenutí této problematiky a další nejasnosti v legislativě.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů