Uzavření MŠ a vše, co se může hodit

Článek již není průběžně aktualizován. Informace platné od 12. dubna jsou uvedeny v článku:
 
 
 
 
 
 
Emoce víří na všechny strany. Přesto vám přináším shrnutí aktuálního dění.
 
Obsah

OD 12. DUBNA PLATÍ INFORMACE ZDE.

Uzavření MŠ

Vláda plošně uzavřela MŠ do 11. 4. 2021.
V provozu zůstávají MŠ při zdravotnickém zařízení (pro děti hospitalizované ve zdravotnickém zařízení).
 
Otevřeny budou určené (vybrané) školy pro děti ve věku 2-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • starostové obcí.
Hejtman kraje či primátor Prahy může určit další okruhy zaměstnanců (podle místních potřeb).
 
Péče probíhá ve skupinkách max. 30 dětí.
 
Co z toho vyplývá pro pedagogické i nepedagogické pracovníky MŠ (učitelky, asistentky, kuchařky, uklízečky)?
 
Pokud pracujete v této vybrané škole, mohou do ni docházet i vaše děti (a to i přesto, že v běžně dochází do jiné školy).
 
Pokud nepracujete v této škole, nemohou do ni docházet vaše děti.
 
ZDROJ: 
 
 
 
Otevřeny mohou být dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení.
 
 
 

Individuální konzultace

Individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce) jsou povoleny jen v ZŠ.
V MŠ individuální konzultace nejsou povolené.
Z toho vyplývá, že je povolená konzultace pro děti, které chodí do přípravné třídy ZŠ. 
 

Ošetřovné

Škola nevystavuje žádné potvrzení o svém uzavření. Rodiče o ošetřovné žádají zde.
Ošetřovné činí 70% denního vyměřovacího základu.
Bližší informace k ošetřovnému jsou uvedeny zde nebo zde
 
 

Roušky

Roušky ve školách od 12. dubna 2021 – informace zde.
 
NOVINKA: Zaměstnavatelé musí zaměstnance vybavit rouškami, respirátory. (To neplatí, budete-li mít home office.)
 
Respirátor či zdravotnická obličejová maska se v MŠ musí nosit.
 
Výjimku mají (mj.):
 • děti do dvou let,
 • děti v MŠ a děti v dětské skupině,
 • pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • žáci přípravného stupně ZŠ speciální,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby (budete-li ve třídě sami, roušku mít nemusíte).
 ZDROJ: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března
 

Zaměstnanci MŠ

Vláda nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště.
 
 
Zaměstnanci MŠ můžou:
 • pracovat z domu (nebo z pracoviště),
 • pobírat dovolenou – zaměstnavatel ji může nařídit 14 dnů předem, ale může se se zaměstnancem dohodnout i na kratší době. Více v článku Dovolená pedagogů.
 • čerpat volno k samostudiu. Více v článku Samostudium ,
 • čerpat „paragraf“ na vlastní dítě. Zaměstnanec nepracuje, pobírá „ošetřovné“,
 • být na nemocenské (je-li zaměstnanec nemocný, nepracuje, pobírá „nemocenskou“),
 • nepracovat, pokud se jedná o překážku na straně zaměstnavatele, učitelka nepracuje, ale dostává plat (100%).
Co například učitelky v MŠ/doma dělají?
 • zajišťují distanční výuku předškoláků,
 • posílají náměty rodičům mladších dětí,
 • spolupracují s rodiči,
 • „ladí“ ŠVP, TVP, IVP,
 • „sedí“ nad evaluací,
 • vzdělávají se,
 • vyrábí didaktické pomůcky (tisknou, stříhají, laminují),
 • vymýšlí, co budou s dětmi dělat po otevření škol,
 • dělají si šanony s pracovními listy,
 • dělají si pedagogický zásobník,
 • tvoří či upravují webové stránky MŠ, facebookový profil MŠ,
 • připravují projektové dny,
 • připravují výzdobu třídy/MŠ,
 • hledají náměty pro přípravu týdenních plánů,
 • vytváří nové herní prvky na zahradu,
 • ale třeba také čistí, desinfikují, drhnou, myjí atd.

Očkování zaměstnanců MŠ a DS

POZOR! Prioritní registrace k očkování zaměstnanců škol proti covidu-19 skončí 28. března! Ředitelé by v tuto chvíli měli unikátní kódy předat VŠEM svým zaměstnancům. Chcete-li se nechat naočkovat, registrujte se zavčas.
 
Každá škola získala unikátní kód, který zaměstnanci škol (pedagogičtí i nepedagogičtí) uvedou již při registraci k očkování, která se spustila v sobotu 27. 2. 2021.
 
Poté tito zájemci budou vyzvání k rezervaci konkrétního termínu očkování ve vybraném očkovacím místě. Na očkovacím místě je nutné se prokázat potvrzením o zaměstnání, které vám vydá váš zaměstnavatel a průkazem totožnosti. Očkování by mělo začít od března. Zaměstnanci MŠ patří k prioritním skupinám.
 
Je očkování pro zaměstnance škol povinné?
Očkování je dobrovolné, zaměstnavatel nemůže nutit zaměstnance, aby se očkování podrobili.
 
Může ředitel MŠ dát finanční odměnu zaměstnancům, kteří se nechají očkovat?
Nikoli. (Odměna je součástí platu. Plat se získává za odvedenou práci, nikoli za absolvování dobrovolného očkování.)
 
Je nějaké ALE?
Ředitelé škol byli požádání o “solidaritu a odpovědnost” a o to, aby zvážili prioritizaci zaměstnanců ve věku 55 let a starší. (Jinými slovy o to, aby kód předali pouze zaměstnancům 55+.) Mám zprávy, že ředitelé toto odmítají a já jim rozumím.
 
Kde najdu bližší informace k očkování?
Na stránkách ministerstva zdravotnictví
 
Nejčastější otázky k očkování jsou odpovězeny na webu MŠMT. Vybírám:
 
Vztahuje se očkování i na zaměstnance na DPP a DPČ?
ANO.
 
Vztahuje se očkování na soukromá zařízení bez akreditace?
NE.
 
Mohu do očkování zapojit i školní asistentku, která je zaměstnankyní naší školy, ale je placena z dotačního projektu Šablony III?
Očkování se vztahuje na zaměstnance škol na pracovní poměr nebo na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Není rozhodující, z jakých peněz je zaměstnanec placen.
 
Jedna speciální otázka a dvě různé odpovědi na ni:
 
Vztahuje se očkování na zaměstnance dětských skupin?
Odpověď MŠMT: Ne. Ohledně informací k očkování zaměstnanců dětských skupin může poskytnout bližší informace Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
Odpověď MPSV: Registrace k očkování se spustí i pro pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) a zaměstnance v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří jsou ve stejně kategorii jako pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. Unikátní kódy k registraci generuje Ministerstvo zdravotnictví postupně a jejich expedici předpokládáme v týdnu od 1. března 2021 spolu s informacemi a pokyny k registraci.
 
 
Jak se registrovat k očkování? Návod zde. 
 

Testování

Informace o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 ZDE.

Testovat se musí téměř všichni zaměstnanci a OSVČ. 

Zaměstnanci škol, které zajišťují péči o děti vybraných profesí, musí být otestováni od 30.3. Děti v těchto zařízeních se testovat nemusí.

Testovat se nemusí osoby, které:

 • prodělaly COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní,
 • jsou očkované a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní a osoba nejeví žádné příznaky onemocnění.

Bližší informace k testování najdete zde nebo zde

 
 
 
Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog - praktik. Vím, co je důležité pro praxi učitelky MŠ a předávám to prostřednictvím projektu Předškolní poradna a Klubu Předškolní poradny dál. Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Srozumitelnou formou odpovídám na otázky „co, kdy, kde a jak“ při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru newsletteru zdarma a neunikne vám žádná novinka. 

Komentáře
 1. Jana Boro napsal:

  Dobrý den,

  děkuji za přehledný článek, který má hlavu a patu.
  Opatření se také týká soukromých jeslí? Nepatříme pod MŠMT a v živnostenském mám i „Péče o dítě do tří let v denním režimu“.

  Děkuji

  Jana B

 2. Iva napsal:

  Dobrý den, řeším stejný problém jako Jana, ať hledám, jak hledám, nemůžu se dopátrat jestli můžu jako živnostník podnikající dle živnostenského oprávnění Péče o dítě mladší 3 let v denním režimu, otevřít.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, doporučuji se obrátit s dotazy přímo na Ministerstvo, kde vám jistě kompetentně odpoví. 😉

   • Iva napsal:

    Moc děkuji a přeji hezký večer.
    Iva

   • Karolína napsal:

    Dobrý den, pracuji v MŠ jako kuchařka. Má právo ředitel školky nutit tyto nepedagodické pracovníky chodit do zaměstnání a dělat úklidové práce? Mohu být případně doma? ( z obavy o zdraví rodičů, kteří bydlí ve stejné domácnosti) Děkuji.

    • Marcela Zajícová napsal:

     Dobrý den, v MŠ je zakázána pouze přítomnost dětí, nikoli zaměstnanců.

   • Petra napsal:

    Dobrý den. Mám dotaz. Musí nastoupit předškolní děti do školky,nebo si mohou vybrat distanční výuku? Děkuji za odpověď. Petra.

 3. Jana Boro napsal:

  Moc děkuji za odpověď.
  Jana

 4. Moc děkujeme, má to hlavu a patu, jste skvělá,Eva Doležalová

 5. Martin Čech napsal:

  Dobrý den, mohu se zeptat zda mi bude vyplaceno ošetřovné i v době jarních prázdnin na dítě školkovné.

 6. Miroslava napsal:

  Dobrý den, perfektně zpracované, přehledné jak pro rodiče, tak i pedagogy. Díky.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů