Otevírání MŠ a vše, co se může hodit

Aktualizace 17. 9.

Užitečné odkazy
Doporučení ministerstva zdravotnictví 
Testování 
Roušky
Články k tématu
Návrat z ciziny
Třídní schůzky
Plavání

Užitečné odkazy

Všechny mimořádné opatření zde.
Nové webovky pro školy zaměřené na Covid-19
Manuál k provozu škol od září 2021
Informace pro školy od 13. září 2021
Informace pro školy od 30. září 2021

Doporučení ministerstva zdravotnictví

Doporučení ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022

Výcuc pro MŠ:

 • aktualizovat kontakty (na rodiče, zaměstnance),
 • zajistit, aby do MŠ neměly přístup infekčně nemocné osoby – upozornit zaměstnance a rodiče, že nemocní musí zůstat doma,
 • v MŠ zřídit izolaci (dezinfikovatelnou, větratelnou, ideálně s umyvadlem, jednorázovými ručníky, desinfekcí),
 • zajistit efektivní úklid a desinfekci prostor,
 • zajistit podmínky pro osobní hygienu (tekoucí teplá voda, mýdlo v dávkovači, nejlépe ručníky na jedno použití, ale v MŠ jsou možné i ručníky textilní, které se nesmí vzájemně dotýkat, desinfekce všude, kde si vzpomenete :),
 • zajistit mytí nádobí a praní prádla při vysokých teplotách,
 • zrušit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty apod.). Personál školní jídelny musí při výdeji používat jednorázové rukavice a další pomůcky. Vysoký stupeň osobní hygieny se vyžaduje i u učitele, který pomáhá při výdeji stravy.
 • zajistit větrání prostor nejlépe okny – čerstvým vzduchem,
 • zajistit denní odstraňování odpadu,
 • zajistit v co největším možném rozsahu homogenitu kolektivů (skupinovou izolaci) – omezit slučování tříd,
 • omezit pohyb cizích osob v prostorách školy – nepořádat akce s účastí cizích osob či pořádané jinými subjekty typu divadelní představení atd.,
 • omezit pohyb rodičů v prostorách školy,
 • provádět cílené opakované vzdělávání v oblasti ochrany zdraví dětí,
 • provést školení všech zaměstnanců MŠ.

Testování

V MŠ se děti ani pedagogové netestují. 

Zaměstnanci v MŠ nedokládají test, očkování ani prodělání Covid.

Mimořádné opatření účinné od  31. 8. 2021.

 

Roušky

Od 1. července se venku nemusí nosit rouška ani respirátor.

Respirátor = respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ
 
Respirátor v MŠ nadále musí nosit rodiče a nepedagogičtí pracovníci (školní asistenti, provozní zaměstnanci). Osobně si myslím, že se opět na školní asistenty zapomnělo.
 
Pracovníci nemusí mít respirátor, pokud vykonávají činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. (Například dvě kuchařky v kuchyni nemusí mít respirátor. Pokud však půjdou vydávat obědy dětem, respirátor nasadí.) To však neplatí pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
 
Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku.
Od 31. srpna tato výjimka neplatí na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální. Ty musí např. v autobuse, obchodě atp. roušku nosit. Během vzdělávání v přípravné třídě (či přípravném stupni) ji však nosit nemusí.

Návrat z ciziny

Informace z MŠMT z 12. 7.
Ochranné opatření účinné od 11. září 2021.

❌MŠ nemá povinnost vyhledávat děti, které byly v cizině.
MŠ nemá povinnost (ani právo) vyžadovat od krajské hygienické stanice (KHS) informace o cestách do zahraničí dětí, které vzdělává.
❌KHS nemá povinnost (ani právo) informovat MŠ o cestách do zahraničí jednotlivých dětí.
MŠ nemá povinnost rodičům zjišťovat, co vše mají při cestování do zahraničí dodržovat.

✔ Z bodu 20 ochranného opatření vyplývá povinnost zákonných zástupců informovat vzdělávací instituci o cestách do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. 
✔ Není stanovena forma, jakou má rodič vzdělávací instituci informovat. Dle informací MŠMT nelze vyžadovat čestné prohlášení.
✔ Poté, co zákonný zástupce MŠ informuje o cestách do ciziny (v souladu s bodem 20 ochranného opatření), postupuje škola podle ochranného opatření v závislosti na míře rizika dané země

 

„Výcuc“ – podrobněji přímo v textu ochranného opatření:

Bod I.19 ochranného opatření 

Pokud zaměstnanec strávil déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky, musí po návratu zaměstnavateli předložit negativní výsledek testu. Pokud tak neučiní, zaměstnavatel zamezí této osobě vstup na své pracoviště. Povinnost předložit negativní test nemají očkované osoby, osoby, které prodělaly Covid-19 v předchozích 180 dnech, resp. osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje jiná výjimka z testování dle mimořádného opatření.

Pokud se zaměstnanec vrací ze země s nízkým nebo středním rizikem nákazy, může vstoupit na pracoviště zaměstnavatele ještě před výsledky testu, ale musí nosit respirátor  ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. 

Stejné povinnosti mají i vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům. 

Navíc MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě.

Bod I.20 ochranného opatření:

Osoby, na které dopadá bod I.19, musí informovat zaměstnavatele a vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. 

Seznam zemí podle míry rizika nákazy.

Podmínky cestování do a z ciziny najdete na stránkách ministerstva zahraničních věcí. 

 

Třídní schůzky

„Covid nařízení“:

V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jedou z podmínek dle mimořádného opatření (bod I/16):

 • očkování (min. 14 dní po poslední dávce)
 • negativní test (PCR ne starší 7 dní, antigen ne starší 72 hodin)
 • prodělání Covid-19 (v posledních 180 dnech)
 • samotest na místě

Informace i na stránkách edu.cz/covid-19.

Praktické tipy:

Třídní schůzky s rodiči – praktické tipy

Plavání

Pokud se děti účastní v MŠ plavání v bazénu, tak je dobré vědět, že:

 • děti do dovršení 6 let nemusí dokládat test či prodělání nemoci,
 • starší děti nemusí dokládat test, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy nebo provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory

Pokud se na plavání potkají žáci z více různých škol a provozovatel nebude schopen zařídit oddělení prostor tak, aby žáci každé školy používali jiné prostory, musí se všechny osoby provozovateli prokázat OTN, jinak jim provozovatel nesmí umožnit vstup do těchto prostor.

Informace vycházejí z Mimořádné opatření o omezení maloobchodu a služeb účinném od 13. 9. 2021. Uvedeno také v Informacích MŠMT k provozu škol od 13. 9

Články k tématu:

METODIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO MŠ – článek aktualizován o „dubnovou“ metodiku.

 

 

 

 

 

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Zajímá-li vás téma školní zralosti, mám pro vás webinář a kurz o školní zralosti. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře
 1. Alena Vodrážková napsal:

  Dobrý den. Moc děkuji za Vaše přehledné informace, které již s napětím očekáváme od příslušných kompetentních orgánů.
  Jen prosím o malé info..je-li k tisku formulář Potvrzení o pozitivním výsledku testu dítěte ve školce.
  Děkuji.

 2. Jarmila Liebichová napsal:

  Dobrý den, paní Zajícová,
  moc děkuji za zasílání e-mailů, je to v téhle době opravdu skvělé! Ještě mám, prosím, dotaz – mám za sebou první očkování, platí tedy, že se nemusím v MŠ testovat? Moc děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

 3. iva napsal:

  dobry den, nevite jak je to s lesni skolkou, ktera neni zapsana v MSMT ? ta muze otevrit nebo ne? pokud do ni dochazi i predskolaci, kteri jsou zapsani v klasicke MS na individualni vzdelavani, tak ti zustavaji dal doma?

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, lesní klub funguje na základě jiné legislativy než státní MŠ (či státní LMŠ). V textu mimořádného opatření je uvedeno, že se „zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb…“ Z tohoto mi vyplývá, že spolkové aktivity mohou být realizovány v počtu do 20 osob, pokud se konají převážně ve venkovních prostorech.

 4. Veronika Maňáková napsal:

  Dobrý den,
  prosím o upřesnění. Povinné vzdělávání je na 4 hodiny denně. Mateřské školy tedy od pondělí fungují jen pro povinné vzděl. na 4 hodiny denně nebo celý den i s odpoledním spánkem.
  Děkuji za odpověď.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Mimořádné opatření:
   omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
   a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
   b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

   Nic se tam o otevření pouze na 4 hodiny nepíše.

 5. Jana Putniorzová napsal:

  Dobrý den,pracuji v MŠ jako učitelka,do stejné MŠ chodí i můj vnuk, oba rodiče pracují a bydlíme ve společném domě,je možné aby nastoupil do MŠ i když není předškolák ?

 6. Bára R. napsal:

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda mohu do školky dovést dítě, když jsem učitelkou na ZŠ a dělám distanční vzdělávání od 8- 12 hodin. Má dcera není předškolák.

  Děkuji za odpověď

  • Marcela Zajícová napsal:

   Je to nelogické, ale v textu mimořádného opatření je uvedeno, že v MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:


   pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
   pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

   Viz tento článek.

 7. Jarča Potužniková napsal:

  Paní Zajícová přeji hezký den, prosím, musí mít děti roušku ve chvíli, kdy na procházku opouštíme areál školky? Myslím, že v zastavěné části obce ano, ale nejsem si úplně jistá. U nás učitelek je jasné, že ano ..Moc děkuji za Váš rady a pomoc. Ať se Vám daří

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, každá KHS na toto odpovídá jinak. 🙂

   • Monika Ksandrová napsal:

    Dobry den, take to resime, rodičům se nelibi noseni rousek na prochazce. Ti minusterstvi k tomu nevydalo pokyn nebo kdo o tom tedy rozhoduje? Kde se mame ptat? Dekuji Ksandrova

 8. Anna Mičková napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak je to s měřením teploty dětí? Musí se po příchodu dítěte do MŠ stále měřit teplota? Tuhle informaci jsem nikde nedohledala a z okolí vím, že některé školky měří a některé neměří.

  Děkuji za odpověď.

 9. Alena Vodrážková napsal:

  Dobrý den. Od 1.7. 2021 se nemusí v mateřské škole testovat…
  Prosím, jak je to s používáním respirátoru/roušky v objektu školy (venkovní a vnitřní prostory) při otevření v období prázdnin, pro provozní zaměstnance a rodiče? Velice děkuji za odpověď pomáhající s orientací v současné situaci Covid 19.
  Přeji krásné a ničím nerušené prázdniny .
  Děkuji moc s pozdravem paní Zajícové
  Alena Vodrážková

 10. Nada napsal:

  Dobrý den,pokud v mš nejsou očkované učitelky,musí nosit respirátor, nebo se musí testovat.Prosím o řadu.U nepedagogické pracovnice víme,že musí. Děkuji

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, pedagogové v MŠ při poskytování vzdělávání nemusí nosit respirátor. Očkování se v nesleduje. Ostatní pracovníci nemusí mít respirátor, pokud vykonávají činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. (Například dvě kuchařky v kuchyni nemusí mít respirátor. Pokud však půjdou vydávat obědy dětem, respirátor nasadí.)
   Zaměstnanci MŠ se netestují – v MŠ se netestují ani děti, ani zaměstnanci.

 11. Anna Zralá napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, jaké způsoby a nařízení mi umožňují donutit rodiče, aby měli v prostorách MŠ (jedná se pouze o šatnu) ochranu dýchacích cest? Někteří odmítají nosit a tvrdí,že nám žádná vyhláška nedovoluje je k tomu nutit. Děkuji a přeji hezký den.
  Učitelka MŠ.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.