Otevírání MŠ a vše, co se může hodit

Aktualizace 26. 5.
Co se v MŠ (ne)může?
Testování (Testování dětí i zaměstnanců, frekvence testování, výjimky z testování, testování dětí s postižením, pozitivní výsledek testu, informace pro cizince, výjimky z testování)
Roušky
Praxe v MŠ
Články k tématu

Všechny mimořádné opatření zde.
Informace z MŠMT souhrnně zde.
Mimořádné opatření o omezení provozu škol od 8. 6.

Co se v MŠ (ne)může?

ZPĚV – od 24. 5. mají MŠ výjimku a může se v nich zpívat.

SPORT – pro sportovní činnost MŠ výjimku mají, sportovat se může.

VSTUP TŘETÍCH OSOB 
Od 31. 5. je zrušený zákaz vstupu třetích osob do prostor MŠ. 
MŠMT však nadále doporučuje, aby do MŠ vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech. Ředitel/ka MŠ je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy MŠ i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.

DIVADLO V MŠ
🌲Vstup třetích osob do MŠ není zakázaný.
🌲Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest:
👉 V MŠ se musí nosit respirátor (s výjimkou dětí).
👉 Ochranu nosu a úst nemusí mít osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu“.

ŠKOLNÍ VÝLETY
Od 31. 5. jsou školy v přírodě a školní výlety povoleny. Školy v přírodě se řídí tímto mimořádným opatřením. Změna MO.

HROMADNÉ AKCE – BESÍDKY A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Na webu koronavirus.edu.cz byly aktualizovány informace o konání hromadných akcí v MŠ. 

Hromadné akce se můžou konat ve dvou režimech dle mimořádného opatření upravujícího maloobchod a služby.

Pro besídky platí („výcuc“!, podrobněji na webu koronavirus.edu.cz – hromadné akce):

 • maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí výt vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a
 • všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky pro účast (viz níže),
 • všechny přítomné osoby používají ochranu dýchacích cest,
 • všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost diváků od jeviště musí být nejméně 2 m.

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA BESÍDCE, (ALE TAKÉ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH) (výcuc, podrobněji zde):

 • testování (RT-PCR – ne starší 7 dnů, POC test – ne starší 72 hodin, samotest na místě)

 • očkování, pokud uplynulo:

  • 22 dnů od 1. dávky v případě dvoudávkového schématu, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka. 

  • 14 dnů v případě jednodávkové vakcíny

 • osoba během posledních 180 dnů prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19.

Testování

Testování dětí

Od 10. května se děti v MŠ nemusí testovat.   

Testování zaměstnanců škol a školských zařízení

Zaměstnanci škol nebo školských zařízení můžou na pracoviště pouze v případě, že 

 • nemají příznaky onemocnění COVID-19, a 
 • podstoupili POC antigenní test nebo preventivní antigenní test a jeho výsledek je negativní.

Kdo nemusí?

Testovat se NEMUSÍ zaměstnanci, kteří:

 • doloží, že prodělali COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 180 dní,
 • “byli na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkováni „dvoudávkovou“ očkovací látkou, mají jen první dávku a od její aplikace uplynulo 22 až 90 dní,
 • jsou očkováni „dvoudávkovou“ očkovací látkou, mají už obě dávky a od aplikace 1. dávky uplynulo 22 dní až 9 měsíců,
 • jsou očkováni „jednodávkovou“ očkovací látkou a od její aplikace uplynulo 14 dní až 9 měsíců,
 •  jsou zároveň zaměstnanci jiné školy a předloží potvrzení o negativním výsledku testu, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila jiná škola.

Frekvence testování

1x týdně. 

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště

Testovat se nemusí zaměstnanec, vykonávajícící práci na dálku (home office)

Zaměstnavatel vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o negativním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

Povinnost škol:

Školy  jsou povinny zajistit pro své zaměstnance:

 • POC antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo 
 • antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou. 

Test je pozitivní

Pokud má zaměstnanec preventivní test pozitivní, informuje zaměstnavatele, opustí pracoviště a informuje lékaře.

Informace vycházejí z Mimořádného opatření o testování zaměstnanců ve školách
Změna I – MO o testování zaměstnanců ve školách od 3.5.
Změna od 24.5.
Informace o testování ostatních zaměstnanců (dětských skupin) zde.

Roušky

Respirátor = respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

Od 8. 6. respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ. To bohužel neplatí pro pedagogy v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji, kteří stále musí uvnitř budovy MŠ nosit respirátor.
 
Respirátor v MŠ nadále musí nosit rodiče a nepedagogičtí pracovníci (školní asistenti, provozní zaměstnanci). Osobně si myslím, že se opět na školní asistenty zapomnělo.
 
Pracovníci nemusí mít respirátor, pokud vykonávají činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. (Například dvě kuchařky v kuchyni nemusí mít respirátor. Pokud však půjdou vydávat obědy dětem, respirátor nasadí.) To opět neplatí pro pracovníky v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.
 
Od úterý 8. června děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku

Praxe v MŠ

Praxe studentů v MŠ

Do MŠ můžou vstoupit studenti, kterým je povolena praxe. 

Studenti, kteří jsou v MŠ na praxi, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti (např. používají respirátor).

Co se týče testování studentů na praxi, má povinnost testy zajistit jejich kmenová škola. Viz informace z webu testovani edu.cz:

Dítě je na praxi, jak je to s testováním v tomto případě?

Škola má povinnost zajistit testování i v případě, že žáci či studenti vykonávají praxi u zaměstnavatele. Testování je možné organizovat buď ve škole, nebo například ve spolupráci se zaměstnavatelem, kterému škola dodá potřebné testy. I v případě, že bude testování prováděno u zaměstnavatele, musí být dodržena frekvence testování a další pravidla stanovená mimořádným opatřením.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a praxe

Praxe je možné realizovat v případě kvalifikačních a specializačních studií akreditovaných v systému DVPP, jejichž konání je umožněno mimořádným opatřením. Osoby realizující praxi mohou vstupovat do budovy školy, v případě, že se nejedná o zaměstnance školy, neuplatní se na ně povinnost testovaní podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců škol. V případě, že ředitel školy nemá povinnost vpustit danou osobu do budovy školy, je možné, aby podmínil vstup této osoby do budovy školy negativním testem na přítomnost koronaviru.

Zdroj:

Články k tématu:

METODIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO MŠ – článek aktualizován o „dubnovou“ metodiku.

 

 

 

 

 

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Více informací o mně se můžete dočíst zde. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře
 1. Alena Vodrážková napsal:

  Dobrý den. Moc děkuji za Vaše přehledné informace, které již s napětím očekáváme od příslušných kompetentních orgánů.
  Jen prosím o malé info..je-li k tisku formulář Potvrzení o pozitivním výsledku testu dítěte ve školce.
  Děkuji.

 2. Jarmila Liebichová napsal:

  Dobrý den, paní Zajícová,
  moc děkuji za zasílání e-mailů, je to v téhle době opravdu skvělé! Ještě mám, prosím, dotaz – mám za sebou první očkování, platí tedy, že se nemusím v MŠ testovat? Moc děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

 3. iva napsal:

  dobry den, nevite jak je to s lesni skolkou, ktera neni zapsana v MSMT ? ta muze otevrit nebo ne? pokud do ni dochazi i predskolaci, kteri jsou zapsani v klasicke MS na individualni vzdelavani, tak ti zustavaji dal doma?

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, lesní klub funguje na základě jiné legislativy než státní MŠ (či státní LMŠ). V textu mimořádného opatření je uvedeno, že se „zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb…“ Z tohoto mi vyplývá, že spolkové aktivity mohou být realizovány v počtu do 20 osob, pokud se konají převážně ve venkovních prostorech.

 4. Veronika Maňáková napsal:

  Dobrý den,
  prosím o upřesnění. Povinné vzdělávání je na 4 hodiny denně. Mateřské školy tedy od pondělí fungují jen pro povinné vzděl. na 4 hodiny denně nebo celý den i s odpoledním spánkem.
  Děkuji za odpověď.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Mimořádné opatření:
   omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
   a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
   b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

   Nic se tam o otevření pouze na 4 hodiny nepíše.

 5. Jana Putniorzová napsal:

  Dobrý den,pracuji v MŠ jako učitelka,do stejné MŠ chodí i můj vnuk, oba rodiče pracují a bydlíme ve společném domě,je možné aby nastoupil do MŠ i když není předškolák ?

  • Marcela Zajícová napsal:

   Nemůžu vám odpovědět, když nevím, zda zákonní zástupci vnuka patří mezi vybrané profese, které můžou dát do MŠ i mladší děti.

 6. Bára R. napsal:

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda mohu do školky dovést dítě, když jsem učitelkou na ZŠ a dělám distanční vzdělávání od 8- 12 hodin. Má dcera není předškolák.

  Děkuji za odpověď

  • Marcela Zajícová napsal:

   Je to nelogické, ale v textu mimořádného opatření je uvedeno, že v MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:


   pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
   pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

   Viz tento článek.

 7. Jarča Potužniková napsal:

  Paní Zajícová přeji hezký den, prosím, musí mít děti roušku ve chvíli, kdy na procházku opouštíme areál školky? Myslím, že v zastavěné části obce ano, ale nejsem si úplně jistá. U nás učitelek je jasné, že ano ..Moc děkuji za Váš rady a pomoc. Ať se Vám daří

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, každá KHS na toto odpovídá jinak. 🙂

   • Monika Ksandrová napsal:

    Dobry den, take to resime, rodičům se nelibi noseni rousek na prochazce. Ti minusterstvi k tomu nevydalo pokyn nebo kdo o tom tedy rozhoduje? Kde se mame ptat? Dekuji Ksandrova

 8. Anna Mičková napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak je to s měřením teploty dětí? Musí se po příchodu dítěte do MŠ stále měřit teplota? Tuhle informaci jsem nikde nedohledala a z okolí vím, že některé školky měří a některé neměří.

  Děkuji za odpověď.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.