Provoz MŠ a mimořádná opatření

Aktualizace 14.11.

Užitečné odkazy
Doporučení ministerstva zdravotnictví 
Testování 
Roušky
Články k tématu

Užitečné odkazy

ČŠI – Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény

Covid ve školách – kdo o čem rozhoduje?

Všechny mimořádné opatření zde nebo zde.
Webovky pro školy zaměřené na Covid-19

Doporučení ministerstva zdravotnictví

Doporučení ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022

Výcuc pro MŠ:

 • aktualizovat kontakty (na rodiče, zaměstnance),
 • zajistit, aby do MŠ neměly přístup infekčně nemocné osoby – upozornit zaměstnance a rodiče, že nemocní musí zůstat doma,
 • v MŠ zřídit izolaci (dezinfikovatelnou, větratelnou, ideálně s umyvadlem, jednorázovými ručníky, desinfekcí),
 • zajistit efektivní úklid a desinfekci prostor,
 • zajistit podmínky pro osobní hygienu (tekoucí teplá voda, mýdlo v dávkovači, nejlépe ručníky na jedno použití, ale v MŠ jsou možné i ručníky textilní, které se nesmí vzájemně dotýkat, desinfekce všude, kde si vzpomenete :),
 • zajistit mytí nádobí a praní prádla při vysokých teplotách,
 • zrušit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty apod.). Personál školní jídelny musí při výdeji používat jednorázové rukavice a další pomůcky. Vysoký stupeň osobní hygieny se vyžaduje i u učitele, který pomáhá při výdeji stravy.
 • zajistit větrání prostor nejlépe okny – čerstvým vzduchem,
 • zajistit denní odstraňování odpadu,
 • zajistit v co největším možném rozsahu homogenitu kolektivů (skupinovou izolaci) – omezit slučování tříd,
 • omezit pohyb cizích osob v prostorách školy – nepořádat akce s účastí cizích osob či pořádané jinými subjekty typu divadelní představení atd.,
 • omezit pohyb rodičů v prostorách školy,
 • provádět cílené opakované vzdělávání v oblasti ochrany zdraví dětí,
 • provést školení všech zaměstnanců MŠ.

Testování

DĚTI:
V MŠ se děti netestují.
Testují se děti v přípravných třídách vždy v pondělí (netestují se děti, které v posledních 180 dnech prodělaly Covid-19 nebo doloží výsledek antigenního či PCR testu).

ZAMĚSTNANCI – stručně:
Podrobně zde

Testují se zaměstnanci (včetně zaměstnanců škol), kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali Covid-19 v posledních 180 dnech. Testovat se nemusí také zaměstnanec, který předloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který není starší než 7 dní. 

Zaměstnanci se testují 1x týdně, nejpozději se začnou testovat 29. listopadu 2021. Testy zajistí zaměstnavatel.

Pokud se zaměstnanec odmítne testovat, musí na pracovišti nosit respirátor. Zaměstnavatel má toto oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Zaměstnavatel vede evidenci testování.
 
Pokud je test pozitivní – zaměstnanec jde domů, volá lékaři, aby mu vystavil žádanku a jde na PCR test.

PRAKTIKANTI V MŠ:
Také praktikanti mají povinnost se testovat ve stejném režimu jako zaměstnanci. 

Roušky

Od 1. listopadu 2021:
Respirátor nenosí očkovaní pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání.
 
Neočkovaní pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání respirátor nosí, můžou ho odložit v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě vidělo na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí.
 
Pokud pedagog neposkytuje vzdělávání, respirátor má (ať už je očkovaný či nikoli).
Stejně tak nepedagogičtí pracovníci (např. provozní zaměstnanci) respirátor nosí. 
 
Respirátor můžete odložit pouze, pokud jste v místnosti sami. Ve školách neplatí výjimka 1,5 metru.
Doslova se v mimořádném opatření píše, že respirátor nemusí mít „osoby v době výkonu práce na pracovišti … po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak\“.
 
Co to znamená v praxi? 
Pokud v jedné místnosti uklízí dvě paní uklízečky, mají respirátor.
Pokud jsou v kabinetě dvě paní učitelky (a neposkytují v danou chvíli vzdělávání), mají respirátor, v když jsou od sebe dál než 1,5 metru.
 
Pokud jsou dvě učitelky ve třídě, jsou očkované a poskytují vzdělávání, respirátor nemají.
Pokud jsou ve třídě dvě učitelky, jedna je očkovaná, druhá není. Respirátor má neočkovaná.
 
Respirátor v MŠ nadále nosí rodiče.
Děti v MŠ respirátor nenosí.
Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku. Od 31. srpna tato výjimka neplatí na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální. Ty musí např. v autobuse, obchodě atp. roušku nosit. Během vzdělávání v přípravné třídě (či přípravném stupni) ji však nosit nemusí.
 
 
Kdo kontroluje nošení respirátorů?
Více v článku zde.
Výcuc: 
👉Není povinností zaměstnavatele (ředitele školy) zajistit dodržování mimořádného opatření na pracovišti a nevpustit/vykázat z pracoviště zaměstnance, který tuto povinnost nedodržuje.
 
👉Ředitel školy není povinen/oprávněn zjišťovat, zda je pedagogický pracovník očkován či nikoliv. Pedagogický pracovník však musí být schopen doložit dané skutečnosti orgánu, kterému náleží kontrolovat plnění povinností vyplývajících z mimořádných opatření, což je v tomto případě krajská hygienická stanice.
 
Respirátory zajistí zaměstnavatel
Zaměstnavatel vybaví zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

 

 

Články k tématu:

METODIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO MŠ – článek aktualizován o „dubnovou“ metodiku.

 

 

 

 

 

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Zajímá-li vás téma školní zralosti, mám pro vás webinář a kurz o školní zralosti. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře
 1. Alena Vodrážková napsal:

  Dobrý den. Moc děkuji za Vaše přehledné informace, které již s napětím očekáváme od příslušných kompetentních orgánů.
  Jen prosím o malé info..je-li k tisku formulář Potvrzení o pozitivním výsledku testu dítěte ve školce.
  Děkuji.

 2. Jarmila Liebichová napsal:

  Dobrý den, paní Zajícová,
  moc děkuji za zasílání e-mailů, je to v téhle době opravdu skvělé! Ještě mám, prosím, dotaz – mám za sebou první očkování, platí tedy, že se nemusím v MŠ testovat? Moc děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

 3. iva napsal:

  dobry den, nevite jak je to s lesni skolkou, ktera neni zapsana v MSMT ? ta muze otevrit nebo ne? pokud do ni dochazi i predskolaci, kteri jsou zapsani v klasicke MS na individualni vzdelavani, tak ti zustavaji dal doma?

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, lesní klub funguje na základě jiné legislativy než státní MŠ (či státní LMŠ). V textu mimořádného opatření je uvedeno, že se „zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb…“ Z tohoto mi vyplývá, že spolkové aktivity mohou být realizovány v počtu do 20 osob, pokud se konají převážně ve venkovních prostorech.

 4. Veronika Maňáková napsal:

  Dobrý den,
  prosím o upřesnění. Povinné vzdělávání je na 4 hodiny denně. Mateřské školy tedy od pondělí fungují jen pro povinné vzděl. na 4 hodiny denně nebo celý den i s odpoledním spánkem.
  Děkuji za odpověď.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Mimořádné opatření:
   omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
   a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
   b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

   Nic se tam o otevření pouze na 4 hodiny nepíše.

 5. Jana Putniorzová napsal:

  Dobrý den,pracuji v MŠ jako učitelka,do stejné MŠ chodí i můj vnuk, oba rodiče pracují a bydlíme ve společném domě,je možné aby nastoupil do MŠ i když není předškolák ?

 6. Bára R. napsal:

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda mohu do školky dovést dítě, když jsem učitelkou na ZŠ a dělám distanční vzdělávání od 8- 12 hodin. Má dcera není předškolák.

  Děkuji za odpověď

  • Marcela Zajícová napsal:

   Je to nelogické, ale v textu mimořádného opatření je uvedeno, že v MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:


   pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
   pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

   Viz tento článek.

 7. Jarča Potužniková napsal:

  Paní Zajícová přeji hezký den, prosím, musí mít děti roušku ve chvíli, kdy na procházku opouštíme areál školky? Myslím, že v zastavěné části obce ano, ale nejsem si úplně jistá. U nás učitelek je jasné, že ano ..Moc děkuji za Váš rady a pomoc. Ať se Vám daří

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, každá KHS na toto odpovídá jinak. 🙂

   • Monika Ksandrová napsal:

    Dobry den, take to resime, rodičům se nelibi noseni rousek na prochazce. Ti minusterstvi k tomu nevydalo pokyn nebo kdo o tom tedy rozhoduje? Kde se mame ptat? Dekuji Ksandrova

 8. Anna Mičková napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak je to s měřením teploty dětí? Musí se po příchodu dítěte do MŠ stále měřit teplota? Tuhle informaci jsem nikde nedohledala a z okolí vím, že některé školky měří a některé neměří.

  Děkuji za odpověď.

 9. Alena Vodrážková napsal:

  Dobrý den. Od 1.7. 2021 se nemusí v mateřské škole testovat…
  Prosím, jak je to s používáním respirátoru/roušky v objektu školy (venkovní a vnitřní prostory) při otevření v období prázdnin, pro provozní zaměstnance a rodiče? Velice děkuji za odpověď pomáhající s orientací v současné situaci Covid 19.
  Přeji krásné a ničím nerušené prázdniny .
  Děkuji moc s pozdravem paní Zajícové
  Alena Vodrážková

 10. Nada napsal:

  Dobrý den,pokud v mš nejsou očkované učitelky,musí nosit respirátor, nebo se musí testovat.Prosím o řadu.U nepedagogické pracovnice víme,že musí. Děkuji

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, pedagogové v MŠ při poskytování vzdělávání nemusí nosit respirátor. Očkování se v nesleduje. Ostatní pracovníci nemusí mít respirátor, pokud vykonávají činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. (Například dvě kuchařky v kuchyni nemusí mít respirátor. Pokud však půjdou vydávat obědy dětem, respirátor nasadí.)
   Zaměstnanci MŠ se netestují – v MŠ se netestují ani děti, ani zaměstnanci.

 11. Anna Zralá napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, jaké způsoby a nařízení mi umožňují donutit rodiče, aby měli v prostorách MŠ (jedná se pouze o šatnu) ochranu dýchacích cest? Někteří odmítají nosit a tvrdí,že nám žádná vyhláška nedovoluje je k tomu nutit. Děkuji a přeji hezký den.
  Učitelka MŠ.

 12. Martina Vecková napsal:

  Dobrý den paní Marcelo,
  děkuji Vám za informace, které nám poskytujete.
  Velmi mi pomohly.
  Přeji Vám hezké dny.
  Martina Vecková

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.