Jmenuji se Marcela Zajícová
a jsem předškolní pedagog.

Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí.

Diagnoza - "učitelka"

     Předškolní výchově a vzdělávání se věnuji prakticky od svých patnácti let, kdy jsem nastoupila na “pajdák” (a získala tak svou diagnozu – “učitelka”).

     Popravdě, už si ani nepamatuji, jaké bylo nevědět o předškolní pedagogice prakticky vůbec nic.

     Za těch téměř dvacet let jsem ušla kus cesty.

     Rukama mi prošly stovky dětí, ať už úplně “zdravých”, tzv. bezproblémových, až po děti s těžkostmi různého druhu. Od dětí “pouze” s odkladem školní docházky, dětí s logopedickými vadami, se zrakovým, sluchovým či mentálním postižením, dětí, pro které není čeština mateřským jazykem nebo dětí s autismem či ADHD.

 

 

Cestou necestou...

     Nebudu lhát, že jsem za tu dobu spoustu názorů nezměnila a na mé cestě mě neovlivnily i mé vlastní děti (ano, vlastní zkušenost je nedocenitelná).

      Jsem příznivcem různých vzdělávacích forem a respektuji, že každému vyhovuje něco jiného a zároveň jsem přesvědčena, že žádná metoda není univerzálně vhodná pro všechny

 

        Dnes vím, že své znalosti a zkušenosti můžu s klidným svědomím předávat srozumitelnou formou dál a pomoci tak rodičům a pedagogům.

 

Mimo jiné pomáhám rodičům, kteří:

 • chtějí své dítě rozvíjet, vychovávat a vzdělávat, jak nejlépe dovedou,
 • nerozumí odborným pojmům a informacím, které jim poskytne poradenské pracoviště,
 • hledají pomoc a neví, na koho se obrátit, kde jít na vyšetření a co vzít s sebou,
 • jsou bezradní v otázkách výchovy a vzdělávání svých dětí
  a nemůžou se zorientovat ve změti informací, které se na ně valí ze všech stran,
 • hledají informace o výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dětí s handicapem), 
 • přemýšlejí, jaké předškolní zařízení bude pro ně a jejich dítě to nejlepší a jaké jsou další možnosti vzdělávání jejich dítěte,
 • vybírají vhodnou mateřskou školu, ve které inkluze není strašák,
 • se chtějí zorientovat v legislativní změti.

Mimo jiné pomáhám pedagogům, kteří:

 • chtějí být v obraze,
 • chtějí sledovat, co se v předškolním vzdělávání děje, 
 • se chtějí zorientovat v legislativní změti.

Moje kvalifikace:

 • Předškolní pedagogika (Univerzita Palackého)
 • Speciální pedagogika předškolního věku (univerzita Palackého)

Kurzy:

 • Jak připravit předškoláka na vstup do školy?
 • Jak efektivně připravit předškoláka (pravence VPU)
 • logopedická prevence pro pedagogy mš, elementaristy a speciální pedagogy
 • grafomotorika a vše, co k ní patří
 • Komplexní a systematická environmentální výchova v MŠ
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi
 • Praktické využití prvků polytechnické výchovy v předškolním vzdělávání

 • Motivace žáků
 • Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
 • Rizika internetu

Stáže:

 • Odborná týdenní stáž v Montessori mateřské škole Opera Nazionale Montessori v Římě

PRAXE:

 • Od roku 2008 v mateřských školách na pozici učitelka a speciální pedagog

Co dělám ráda a co umím...

     Baví mě hledat cesty, které dětem a jejich rodičům (pedagogům) pomůžou.

     Ráda hledám řešení i v situacích, kdy klasické postupy nefungují tak, jak radí příručky.

     Poskytuji praktické radypostupy.

     Umím analyzovat problém a rozfázovat proces učení do malých kroků tak, abychom s úsměvem na tváři dosáhli vysněného cíle.

   Dnes vím:

 • jak dítě připravovat (ne připravit) na vstup do základní školy,
 • jak připravit nevidomé předškolní dítě na budoucí čtení a psaní Braillova písma,
 • jak rozvíjet jazykový cit u dětí s vývojovou dysfázií (a že to není mnohdy jednoduché),
 • jak zábavnou formou rozvíjet grafomotoriku,        
 • jak dítěti s autismem usnadnit komunikaci, …

A hlavně vím, jak tyto odborné informace předat srozumitelnou formou.

Nechci se omezovat jen na pár rodičů či pedagogů, kteří jsou v mé bezprostřední blízkosti.

Velice ráda bych, kdyby se informace šířily dál a byly dostupné všem, kteří se chtějí aktivně zapojit do výchovy a vzdělávání malých předškoláků.