fbpx

Jmenuji se Marcela Zajícová
a jsem speciální pedagog.

Poskytuji on-line poradenství
rodičům dětí předškolního věku.

Naplňuje mě srozumitelnou formou předávat odborné informace a pomáhat rodičům nacházet odpovědi na otázky spojené s výchovou
a vzděláváním jejich dětí.

Diagnoza - "učitelka"

     Předškolní výchově a vzdělávání se věnuji prakticky od svých patnácti let, kdy jsem nastoupila na “pajdák” (a získala tak svou diagnozu – “učitelka”).

     Popravdě, už si ani nepamatuji, jaké bylo nevědět o předškolní pedagogice prakticky vůbec nic.

     Za těch téměř dvacet let jsem ušla kus cesty.

     Rukama mi prošly stovky dětí, ať už úplně “zdravých”, tzv. bezproblémových, až po děti s těžkostmi různého druhu. Od dětí “pouze” s odkladem školní docházky, dětí s logopedickými vadami, se zrakovým, sluchovým či mentálním postižením, dětí, pro které není čeština mateřským jazykem nebo dětí s autismem či ADHD.

     Pohybuji se v oblasti klasického státního školství i toho "alternativního". Balancuji tak mezi dvěma světy a hledám zlatou střední cestu, po které se mi dobře půjde. 

     A proč mám slovo alternativní v uvozovkách? Nemám ho ráda. U každého evokuje něco naprosto odlišného. To, co je alternativní pro mě, je naprosto přirozené pro někoho jiného a naopak.

    Jsem příznivcem různých vzdělávacích forem a respektuji, že každému vyhovuje něco jiného a zároveň jsem přesvědčena, že žádná metoda není univerzálně vhodná pro všechny.

 

 

Cestou necestou...

     Nebudu lhát, že jsem za tu dobu spoustu názorů nezměnila a na mé cestě mě neovlivnily i mé vlastní děti (ano, vlastní zkušenost je nedocenitelná).

     Dnes vím, že své znalosti a zkušenosti můžu s klidným svědomím předávat srozumitelnou formou dál a pomoci tak spoustě rodičům s jejich trápením.

     Mým cílem je nenásilně a s respektem provázet rodiče na jejich cestě výchovou a vzděláváním vlastních dětí.

Moje kvalifikace:

 • Předškolní pedagogika (Univerzita Palackého)
 • Speciální pedagogika předškolního věku (univerzita Palackého)

Kurzy:

 • Jak efektivně připravit předškoláka (pravence VPU)
 • logopedická prevence pro pedagogy mš, elementaristy a speciální pedagogy
 • grafomotorika a vše, co k ní patří
 • Komplexní a systematická environmentální výchova v MŠ
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi
 • Praktické využití prvků polytechnické výchovy v předškolním vzdělávání

 • Motivace žáků
 • Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
 • Rizika internetu

Stáže:

 • Odborná týdenní stáž v Montessori mateřské škole Opera Nazionale Montessori v Římě

PRAXE:

 • Od roku 2008 v mateřských školách na pozici učitelka a speciální pedagog

Mimo jiné pomáhám rodičům, kteří:

 • chtějí své dítě rozvíjet, vychovávat a vzdělávat, jak nejlépe dovedou,
 • nerozumí odborným pojmům a informacím, které jim poskytne poradenské pracoviště,
 • hledají pomoc a neví, na koho se obrátit, kde jít na vyšetření a co vzít s sebou,
 • jsou bezradní v otázkách výchovy a vzdělávání svých dětí a nemůžou se zorientovat ve změti informací, které se na ně valí ze všech stran,
 • hledají informace o výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dětí
  s handicapem), 
 • přemýšlejí, jaké předškolní zařízení bude pro ně a jejich dítě to nejlepší a jaké jsou další možnosti vzdělávání jejich dítěte,
 • vybírají vhodnou mateřskou školu, ve které inkluze není strašák,
 • se chtějí zorientovat v legislativní změti.

Co dělám ráda a co umím...

     Baví mě hledat cesty, které dětem a jejich rodičům pomůžou.

     Ráda hledám řešení i v situacích, kdy klasické postupy nefungují tak, jak radí příručky.

     Poskytuji rodičům praktické radypostupy.

     Umím analyzovat problém a rozfázovat proces učení do malých kroků tak, abychom s úsměvem na tváři dosáhli vysněného cíle.

 

   Dnes vím:

 • jak dítě připravovat (ne připravit) na vstup do základní školy,
 • jak připravit nevidomé předškolní dítě na budoucí čtení a psaní Braillova písma,
 • jak rozvíjet jazykový cit u dětí s vývojovou dysfázií (a že to není mnohdy jednoduché),
 • jak zábavnou formou rozvíjet grafomotoriku,        
 • jak dítěti s autismem usnadnit komunikaci, …

A hlavně vím, jak tyto odborné informace předat rodičům srozumitelnou formou.

Nechci se omezovat jen na pár rodičů, kteří jsou v mé bezprostřední blízkosti.

Velice ráda bych, kdyby se informace šířily dál a byly dostupné všem rodičům, kteří se aktivně chtějí zapojit do výchovy a vzdělávání svých malých předškoláků.

Pokud patříte mezi ně a chcete se v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí zorientovat jak prakticky, tak legislativně, navštivte, prosím, můj web.