Koronavirové zápisy do mateřských škol

Článek reflektuje zápisy v roce 2020.

O koronavirových zápisech do základních škol jsem psala před třemi týdny. Dnes přišel čas na článek o koronavirových zápisech do mateřských škol.
V
še Vám přináším ve srozumitelné podobě v tomto článku.
(Informace jsou platné ke dni 3.4.2020.)

Ještě stále máte čas vybírat vhodné předškolní zařízení. V následujícím textu se věnuji zápisům do tzv. státních mateřských škol (mateřských škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení).

Kdy proběhne zápis do MŠ?

Od 2. do 16. května 2020

Zápisy do mateřských škol proběhnou od 2. do 16. května 2020. Sledujte web Vaší mateřské školy, zřizovatele (obvykle obce), obecní vývěsky, na kterých se dozvíte konkrétní termín zápisu do Vaší školky.

Jak proběhne zápis do MŠ?

Elektronicky, poštou, výjimečně osobně

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání s přílohami zašlete:

  • datovou schránkou (číslo datové schránky školy najdete na jejím webu),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí obyčejný e-mail),
  • poštou,
  • v krajním případě osobně.

Co vše odeslat?

Přihlášku a přílohy

Přihlášku najdete zpravidla na stránkách Vaší mateřské školy.

Přílohy:

  • kopie rodného listu dítěte,
  • doložení řádného očkování dítěte. 

⇒ Čestné prohlášení + kopie očkovacího průkazu

A tady se dostáváme k zásadní změně, která je platná? letos kvůli koronavirové situaci. Proč je za slůvkem „platná“ otazník? Dle mého názoru tato změna není legislativně v pořádku, každopádně ji MŠMT doporučuje na svých stránkách. Vždy bylo nutné navštívit dětského lékaře, který potvrdil, že je dítě řádně očkováno (resp. vystaví doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Letos není nutné (dle Ministerstva školství) osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkazu.

Vzor prohlášení:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce:

Pokud dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

⇒ Potvrzení vystavené lékařem

ALE! Stále platí, že ředitelka MŠ může požadovat potvrzení o řádném očkování od lékaře! Je na rozhodnutí ředitelky MŠ, kterou variantu zvolí.

Z řad ředitelek se ozývají oprávněné obavy, že nejsou zdravotníky, aby byly schopné luštit z kopií očkovacího průkazu, zde je dítě řádně očkováno či nikoli (ne všechny děti jsou očkovány standardně). Za případnou chybu budou zodpovědné ony.

Na druhou stranu je patrná nelibost rodičů předkládat očkovací průkaz ředitelce MŠ, neb ten je zdravotní dokumentací, která podléhá lékařskému tajemství. Ředitelka není oprávněná očkovací průkaz vymáhat.

Ani v této nelehké době zákon nesejmul lékařům povinnost vydat potvrzení o řádném očkování dítěte (či jeho kontraindikaci nebo imunitě proti nákaze). Více na stránce Férové nemocnice.

Sledujte tedy webové stránky Vaší mateřské školy a její požadavky.

Mohlo by se hodit:

  • Přihlášky můžete podat do více mateřských škol.
  • Podrobnější obecné informace o zápisech do mateřských škol najdete v článku Zápis do mateřské školy.
  • Připomínám, že dítě, které do 31.8. oslaví páté narozeniny, musí zákonný zástupce do mateřské školy zapsat. (Může však zvolit individuální, tzv. domácí, vzdělávání. Více v článku Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti.) Mladší dítě zákonný zástupce může, ale nemusí do mateřské školy zapsat.
  • Nárok na přijetí do mateřské školy mají děti, které do 31.8. oslaví třetí narozeniny. Mladší dítě zákonný zástupce může přihlásit, ale mateřská škola ho nemusí přijmout. Dvouleté (a mladší) děti zpravidla přijímají dětské skupiny či mikrojesle. Více v článku Kam s ní(m)?


Informace v článku  vycházejí z „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021“ zveřejněném na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Více informací o mně se můžete dočíst zde. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.