Informace o provozu MŠ vyplývajících z opatření kvůli Covid-19.

Legislativa

Základní informace o přímé a "nepřímé" pracovní době pedagogických pracovníků.

Vzdělávání dětí s OJM v MŠ - skupiny pro jazykovou přípravu, podpůrná opatření, změny RVP PV (a ŠVP) a metodická podpora.

Česká školní inspekce zveřejňuje, na co se bude v daném školním roce při svých kontrolách zaměřovat a jak bude jednotlivé body hodnotitCo vás čeká ve školním roce 2021/2022?

Přijímání dvouletých dětí do MŠ. Snižování počtu dětí při přítomnosti dvouletých dětí.

Co je to kontraindikace? Kdo o ní “rozhoduje” a dokládá ji? Jak je to s trvalou a dočasnou kontraindikací? Jak vše souvisí s přijetím do MŠ?

Základní informace o dovolené pedagogů - délka dovolené, nárok na dovolenou, čerpání dovolené, proplacení dovolené, převádění dovolené.

Návod jak vyřídit individuální (tzv. domácí) vzdělávání v mateřské i základní škole.

Základní informace o samostudiu (12 dnech studijního volna).

Uzavření MŠ z důvodu výskytu COVIDu - co bude s učitelkami, dětmi a jak vše správně ošetřit.

Výcuc z metodiky vzdělávání distančním způsobem.

Co je to distanční vzdělávání. Kdy, koho a jak vzdělávat distančně?

Asistent pedagogaškolní asistent v MŠ. Základní informace.

Ostatní