Maximální počty dětí na třídě MŠ a podmínky jejího navýšení (nejen v souvislosti s přijímáním dětí z Ukrajiny).

Místo, na kterém budu shromažďovat informace o vzdělávání dětí z Ukrajiny v MŠ.

Osvědčené tipy na výlety s dětmi, které spolu sdílí předškolní pedagogové.

Legislativa

Co je letní provoz v MŠ?
Letní provoz je omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci nebo srpnu, nebo v obou měsících.

Může se stát, že se u žáka během 1. pololetí 1. třídy projeví, že je nedostatečně tělesně nebo duševně vyspělý zvládat nároky školní docházky.

Co pak?

Co vše je potřeba k vyřízení odkladu školní docházky + odpovědi na nejčastější otázky.

Mimořádné ředitelské volno v MŠ při izolaci, karanténě nebo onemocnění COVID-19 PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.

Základní informace o přímé a "nepřímé" pracovní době pedagogických pracovníků.

Vzdělávání dětí s OJM v MŠ - skupiny pro jazykovou přípravu, podpůrná opatření, změny RVP PV (a ŠVP) a metodická podpora.

Česká školní inspekce zveřejňuje, na co se bude v daném školním roce při svých kontrolách zaměřovat a jak bude jednotlivé body hodnotitCo vás čeká ve školním roce 2021/2022?

Přijímání dvouletých dětí do MŠ. Snižování počtu dětí při přítomnosti dvouletých dětí.

Co je to kontraindikace? Kdo o ní “rozhoduje” a dokládá ji? Jak je to s trvalou a dočasnou kontraindikací? Jak vše souvisí s přijetím do MŠ?

Základní informace o dovolené pedagogů - délka dovolené, nárok na dovolenou, čerpání dovolené, proplacení dovolené, převádění dovolené.

Návod jak vyřídit individuální (tzv. domácí) vzdělávání v mateřské i základní škole.

Základní informace o samostudiu (12 dnech studijního volna).

Uzavření MŠ z důvodu výskytu COVIDu - co bude s učitelkami, dětmi a jak vše správně ošetřit.

Výcuc z metodiky vzdělávání distančním způsobem.

Co je to distanční vzdělávání. Kdy, koho a jak vzdělávat distančně?

Asistent pedagogaškolní asistent v MŠ. Základní informace.

Informace o provozu MŠ vyplývajících z opatření kvůli Covid-19.

Ostatní